Alay sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Kasamang Jose Maria Sison Jose Maria Sison: Paano maging bayani?

, ,

 

Download here
Pilipino: PDF

_____
Inilathala ng Panrehiyong Kagawaran sa Edukasyon – Timog Katagalugan (KARED-TK), Partido Komunista ng Pilipinas

Jose Maria Sison: Paano maging bayani?