Ka Lalay, kadre sa Partido, Pulang manggubat, ug bayani sa Lumad ug katawhang Pilipino

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Gihatagan og pinakataas nga parangal sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong Abril 22 si Aprecia Avarez Rosete (Ka Lalay), rebolusyonaryong lider ug kadre sa PKP nga namartir niadtong Pebrero 27 sa Barangay Malagad, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa panahon sa iyang pagkamatay, si Ka Lalay usa ka kagawad sa Komite Sentral sa Partido ug nagbarog isip kalihim sa rehiyonal nga komite sa Partido sa Western Mindanao.

Si Ka Lalay usa ka matinud-anong kadre nga hingpit nga gihalad ang kaugalingon sa Partido gikan sa iyang pagpamyembro niadtong 1990. Nahimong kalihim siya sa komite sa subrehiyon ilalum sa Southern Mindanao Regional (SMR) Party Committee, gipangulohan ang komite sa edukasyon ug nahimong myembro sa komiteng tigpatuman niini.

Subay sa iyang maayong rekord sa SMR, gituboy siya niadtong 2016 isip kalihim sa Western Mindanao, ug gipasiugdahan ang mga paningkamot nga buntugon ang konserbatismong militar nga nagababag sa pag-abante sa armadong pakigbisog sa rehiyon. Niining tuiga, napili siya isip myembro sa Komite Sentral niadtong Ikaduhang Kongreso sa Partido.

Niadtong Pebrero 27, nagabyahe siya sakay sa motorsiklo gikan sa Dumingag para magpatambal sa gihambin nga balatian. Naharang siya sa 53rd IB sa dalan ug gidakop. Apan imbes nga ilhon ang iyang mga katungod isip bihag sa gubat o bisan ikiha, gipatay siya sa mga sundalo ug pulis nga migunit kaniya. Pagkaugma, gianunsyo sa militar nga napatay siya sa usa ka engkwentro sa lugar. Gipatara sa mga pasista ang iyang patayng lawas sa usa ka “encounter site” nga ilang gihimohimo para ipasundayag sa midya.

Gipanganak si Ka Lalay niadtong Disyembre 2, 1968 sa pamilya sa kabus nga mag-uumang Manobo sa Loreto, Agusan del Sur. Sa linghod nga pangidaron, nakaikyas siya sa tradisyunal nga pyudal ug patriyarkal nga istruktura nga nagalimita sa paglambo sa kababayen-an. Gisulod niya ang lain-laing trabaho aron suportahan ang iyang pag-eskwela hangtud elementarya ug sekondarya. Nahimong iskolar siya ug nag-enroll sa University of San Carlos sa Cebu City, kung asa mikuha siya og kursong social work.

Sa wala madugay, nalambigit siya sa mga katilingbanong isyu dihang nakabaton siya og mas lalum nga kahibalo sa pag-antus ug pagpangdaugdaug sa mga susama niyang Lumad. Luyo sa higayon nga makamugna og mas maayong kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, gipili ni Ka Lalay ang kinabuhi sa pag-alagad sa uban pinaagi pag-organisa ug pagtabang sa paghatag kanila og gahum.

Ka Lalay, kadre sa Partido, Pulang manggubat, ug bayani sa Lumad ug katawhang Pilipino