Ka Lalay, kadre sang Partido, Pulang hangaway, kag baganihan sang Lumad kag pumuluyong Pilipino

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Ginhatagan sang pinakamataas nga pasidungog sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas sadtong Abril 22 si Aprecia Avarez Rosete (Ka Lalay), rebolusyonaryo nga pamunuan kag kadre sang PKP nga namartir sadtong Pebrero 27 sa Barangay Malagad, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa panahon sang iya pagkapatay, si Ka Lalay ang kagawad sang Komite Sentral sang Partido kag nagatindodg nga tiglikom sang panrehiyon nga komite sang Partido sa Western Mindanao.

Si Ka Lalay ang isa ka tampad nga kadre nga lubos nga ginhatag ang kaugaliangon sa Partido halin sa pagpatapo niya sadtong 1990. Nangin tiglikom siya sang komite sa subrehiyon sa idalom sang Southern Mindanao Regional (SMR) Party Committee, ginpamunuan ang komite sa edukasyon kag nangin myembro sang komiteng tigpatuman sini.

Sandig sa iya maayo nga record sa SMR, gintalana siya sadtong 2016 isip tiglikom sang Western Mindanao, kag ginpangunahan ang mga pagtinguha nga dag-on ang konserbatismo militar nga nagpugong sa pagsulong sang armadong paghimakas sa rehiyon. Sa amo man nga tuig, napili-an siya isip myembro sang Komite Sentral sadtong Ikaduha nga Kongreso sang Partido.

Sadtong Pebrero 27, nagabyahe siya sakay sa isa ka motor halin sa Dumingag para magpabulong sang ginabatyag nga sakit. Naharang siya sang 53rd IB sa dalan kag gindakop. Apang sa baylo nga kilalanon ang iya nga mga kinamatarung isip bihag sa gyera ukon bisan mangin akusado, gilayon siya nga ginpatay sang mga suldado kag pulis nga mag-uyat sa iya. Pagkasunod adlaw, gin-anunsyo sang military nga napatay siya sa isa ka engkwentro sa lugar. Ginbutang sang mga psista ang iya wala na kabuhi nga lawas sa isa ka “encounter site” nga ila ginpresentar para sa isa ka palagwaon sa midya.

Ginbun-ag si Ka Lalay sadtong Disyembre 2, 1968 sa pamilya sang imol nga mangunguma nga Manobo sa Loreto, Agusan del Sur. Sa lamharon nga edad, nakapalagyo siya sa tradisyunal nga pyudal kag patriyarkal nga istruktura nga nagalimita sa pag-uswag sang kababainhan. Ginsudlan niya ang nagkalain-lain nga trabaho para suportahan ang iya nga pag-eskwela tubtob elementarya kag sekundarya. Nangin iskolar siya kag nag-enroll sa University of San Carlos sa Cebu City, kung sa diin nagkuha siya sang kurso sa social work.

Wala nagdugay nakigkabahin siya sa mga isyu pangkatilingban sang mag-angkon siya sang mas madalom nga ihibalo sa pagpaantus kag pagpamigos sa mga kasubong niya nga Lumad. Sa pihak sang mga higayon nga maghimo sang mas masulhay nga kabuhi para sa iya kaugalingon, ginpili ni Ka Lalay ang kabuhi sang pag-alagad sa iban paagi sa pag-organisa kag pagbulig nga hatagan sila gahum.

Ka Lalay, kadre sang Partido, Pulang hangaway, kag baganihan sang Lumad kag pumuluyong Pilipino