Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

 

Earth Day: Protesta kontra reklamasyon. Nag-ululupod ang mga mangingisda, grupong pangkinaiyahan, mga tawong-simbahan kag residente sang mga komunidad sa palibot sang Manila Bay sa isa ka porum kag protesta sa Caloocan City kag Navotas City sadtong Abril 20, isip kabahin sang pagdumdom sa Earth Day sadtong Abril 22. Ginduso nila ang hinanali nga pagpa-untat sa mapangbungkag nga Navotas Bay Reclaimation Project kag iban pa nga reklamasyon kag dredging sa Manila Bay kag sa iban nga bahin sang pungsod.

Ilutaw si William Lariosa. Liwat nga ginpanawagan sang Kilusang Mayo Uno-Southern Mindanao Region kag Anakbayan-Southern Mindanao sa isa ka protesta sadtong Abril 25 sa Davao City ang hinanali nga paglutaw sa gin-abdak nga organisador sang mga mamumugon nga si William Lariosa, 63. Gin-abdak siya sang mga ahente sang 48th IB sadtong Abril 10 sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon.

Piket para sa CBA. Liwat nga nagprotesta ang mga mamumugon sang PhilFoods Fresh Baked Product Inc sa National Conciliation and Mediatation Board Region IV-A sa Calamba, Laguna sadtong Abril 24 para kundenaron ang deadlock ukon paglikaw sang kapitalista sang PhilFoods nga ihatag ang dugang nga sweldo kag mga benepisyo nga ginapangayo nila sa ila nga CBA.

Ika-31 nga Pangkalibutanon nga Adlaw sang Hilway nga Pagpamahayag. Naglunsar sang protesta ang mga tigpamahayag kag estudyante sa pagpamahayag sadtong Mayo 3 para dumdumon ang ika-31 nga Pangkalibutanon nga Adlaw sang Hilway nga Pagpamahayag. Ginlunsar nila ang hublag sa UP Diliman kag sa Boy Scout Monument sa Quezon City kag nanawagan sang hustisya para sa tanan nga ginpatay nga tigpamahayag kag biktima sang paglapas sang kinamatarung sa hilway nga pagpamahayag sa pungsod. Sa una nga 22 ka bulan sa poder sang rehimen Marcos, nalista sang mga grupo ang 135 ka insidente sang paglapas sa kinamatarung sa hilway nga pagpamahayag.

Mga protesta