Mayo Uno 2024 Isahon ang kusog sang sahing mamumugon—RCTU

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Sa pagdumdom subong nga tuig sa Pangkalibutanon nga Adlaw sang Pamugon, ginpabakod sang Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) ang rebolusyonaryong katungdanan sini nga padalumon ang pagtumod kag paniyasat sa kahimtangan sang sahing mamumugon para papagsikon ang ila pagbato. Ang nagahiliugyon nga interes sang mga mamumugon para sa pagpataas sang sweldo, pagpanubo sang presyo sang balaklon, maayo kag luwas nga kahimtangan sa pamugon, kinamatarung nga mag-unyon, kasiguraduhan sa trabaho, kag iban pa nga demokratikong demanda ang una nga tikang sa pag-isa sang ila nga kusog.

Mabakod nga nanindugan ang RCTU sa makatarunganon nga pagsulong sa pungsodnon nga minimum sa sweldo nga katumbas sang makabuhi nga sweldo; pagbato sa tanan nga porma sang pagpanghimulos, pagpaniplang, kag pag-atake sang gintingob nga pwersa sang estado kag mga kapitalista. Katungdanan sini nga lab-uton ang pinakamalapad nga isip sang mga mamumugon, unyonisado man ukon indi, ukon bisan ang mga nakasulod sa dalag nga unyon.

Sa duha ka tuig ni Marcos Jr sa pwesto, yara sa abereyds nga ₱43-₱44 lang ang ginsaka sang sweldo sa bilog nga pungsod. Padayon nga pagtaas sang presyo sang mga balaklon, madasig nga nagakaagnas ang matuod nga bili sang sweldo sang mamumugon. Ang sa subong nga ₱610 nga minimum nga sweldo sa National Capital Region ang may matuod nga kantidad nga ₱502 lang.

Nagapabilin nga kipot ang bibig sang rehimen Marcos sa pagpasaka sang sweldo sang mga mamumugon padulong sa matuod nga makabuhi nga sweldo sa kantidad nga ₱1,200 kag pagpatuman sang pungsodnon nga minimum nga sweldo. Kon lantawon, tuman ka gamay ini ₱1,200 kumpara sa nagatampok nga manggad nga gintuga sang mga mamumugon nga Pilipino para sa mga kapitalista.

Awayan para sa makabuhi nga sweldo

Sadtong Mayo 1, nagkalain-lain nga grupo sang mamumugon sa idalom sang National Wage Coalition ang ululupod nga nagmartsa sa Metro Manila para ipanawagan ang pagpasaka sang inadlaw nga sweldo sa pungsod. Ginduso nila ang hinanali nga pagpasar sa laye sang indi magnubo sa ₱150 across-the-board nga dugang sa minimum nga sweldo isip pasiuna nga tikang sa pag-angkon sang makabuhi nga sweldo. Ginbug-os ang koalisyon sang Trade Union Congress of the Philippines, Kilusang Mayo Uno (KMU), Bukluran ng Manggagawang Pilipino, kag Nagkaisa Labor Coalition.

Sa pampubliko nga sektor, ginpanawagan sang mga empleyado ang pagpasaka sang sweldo padulong ₱33,000 kada bulan paagi sa pagpasar sa laye sang isa ka panibag-o nga Salary Standardization Law (SSL). Duso naman sang mga manunudlo nga pasakaon ang sweldo sang mga bag-o nga manunudlo padulong ₱50,000.

Sang udto, nagmartsa ang linibo ka mamumugon kag iban pa nga sektor sa pagpanguna sang KMU kag Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) padulong sa US Embassy para sawayon ang nagakahitabo subong nga Balikatan Exercises 39-24 sa tunga sang mga pwersa military sang US kag Pilipinas. Ginkundenar nila ang pagtapak sang imperyalistang US sa soberanya sang Pilipinas kag pag-guyod sa pungsod sa ginpasingki sini nga bangigay sa kasumpong nga imperyalistang China. Ginsaway man nila ang ginasulong sang rehimen Marcos, sa tulod sang US, nga charter change (chacha).

Ginhana nga harangan sang mga pulis ang martsa, kag ginbombahan sang tubig para bungkagon ini. Anom ka mga pamatan-on nga aktibista, nga ginbansagan nga Mayo Uno 6, ang gin-aresto kag ginpriso. Magalab-ot sa ₱252,000 ang gintalana nga pyansa para mahilway sila.

Gindumdom man ang adlaw sang mga mamumugon sa mga protesta sa Angeles City, Calamba City, sa Rosario sa Cavite, Legazpi City, Cebu City, Iloilo City, Bacolod City kag Davao City. Bag-o ang protesta sadtong Mayo 1, pihak kag pihak nga aktibidad man ang ginlunsar sang mga mamumugon kag empleyado.

Sa luwas sang pungsod, ginlunsar ang mga aktibidad sa 15 ka sentro sang protesta sa US, sa Austrilia, Hong Kong, Japan, South Korea, kag New Zealand sa pagpanguna sang Migrante International.

Isahon ang kusog sang sahing mamumugon—RCTU