16-kataong yunit ng 49th IB, inambus ng BHB-Albay

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tinambangan ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Albay (Santos Binamera Commmand) ang 16-kataong yunit ng 49th IB sa Barangay Bagacay, Jovellar, Albay noong Oktubre 3.

Pitong sundalo ang napaslang sa mga sundalo sa naturang ambus. Apat ang kumpirmadong agarang napatay sa armadong aksyon. Sa sumunod na araw, isa pang katawan ang natagpuan sa pinangyarihan ng insidente habang dalawa ang malubhang nasugatan ay namatay kalaunan. Ligtas na nakaatras ang lahat ng Pulang mandirigmang nagsagawa ng naturang aksyon.

Ayon sa BHB-Bicol, ang ambus ay tugon sa hiling ng mamamayang Albayano na parusahan ang pasistang mga yunit ng kaaway na nag-ooperasyon sa prubinsya. Simula 2016, 20 Albayano na ang pinaslang ng AFP-PNP sa magkakaibang modus nito kabilang ang “nanlaban kaya napatay” at mga pekeng engkwentro.

Ayon pa kay Ka Raymundo Buenfuerza, tagapagsalita ng BHB-Bicol, “Sa kabila [ng nakapokus na mga operasyon ng kaaway], huwaran ang patuloy pa ring pag-ani ng Pulang hukbo ng mga tagumpay sa [Albay].”

“Patuloy na nagpapakahusay ang lahat ng mga yunit ng BHB sa Albay at buong rehiyon sa pagpapataas ng kakayahan sa pakikidigmang gerilya at sa paglulunsad ng mga opensibang aksyong humahambalos sa hanay ng berdugong kaaway,” pahayag pa ni Ka Raymundo.

Mula Setyembre, tatlong taktikal na opensiba ang inilunsad ng BHB-Albay kung saan siyam ang napaslang at maraming sugatan sa mga sundalo. “(A)mbag ito sa laban para sa katarungan para sa daang Albayanong biktima ng paglabag sa karapatang-tao at ilang daang libo pang biktima ng araw-araw na pasakit ng kahirapan at kagutuman,” ayon kay Ka Raymundo.

Ang mga inambus na sundalo ay kabilang sa 11 kumpanya ng pwersang pangkombat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) na nanghahalihaw ngayon sa prubinsya. Liban dito, mayroong higit kumulang 20 detatsment ng CAFGU na nakatayo sa buong prubinsya.

Sa Albay din nakabase ang Tactical Operations Group 5 ng Philippine Air Force, ang 4th Naval Station, Naval Task Force 41 — NAVFORSOL ng Philippine Navy at ang sentrong kumand ng PNP Region V.

AB: 16-kataong yunit ng 49th IB, inambus ng BHB-Albay