3 estudyante sa FEU, sisipain dahil sa mga aktibidad kontra batas militar

,

Mariing kinukundena ng mga grupong estudyante ang hakbang ng administrasyon ng Far Eastern University na pagbawalan ang tatlong estudyante na mag-enrol sa susunod na semestre dahil sa paglahok nila sa mga aktibidad noong Setyembre 21.

Sa salaysay ng mga grupo, nagkaroon ng serye ng mga akbibidad sa loob ng unibersidad para gunitain ang lagim ng diktadurang US-Marcos sa ika-50 anibersaryo ng batas militar. Noong Setyembre 21, inilunsad ng mga estudyante ang isang protesta sa loob ng kampus nito sa Morayta Avenue sa Lunsod ng Maynila. Matapos ang protesta, ipinatawag ng Office of the Student Discipline ang mga kalahok at kinumpiska ang kanilang mga babasahin. Tinangka pa ng mga upisyal ng unibersidad na kumpiskahin ang kanilang mga ID. Dito na pinagbantaan ang tatlong estudyante na hindi makaka-enrol sa susunod na semestre. Sa sumunod na mga araw, hindi na sila pinapasok ng mga gwardya sa kampus.

Ayon sa OSD, gumawa ng “malalang paglabag” ang tatlong estudyante sa ilalim ng “mga akto ng subersyon at insurhensya, tulad ng paglulunsad ng di awtorisadong mga demonstrasyon…” Dahil sa pagbabawal makapasok, hindi nakakuha ng nakatakdang eksamen ang mga estudyante.

“Expulsion dahil tumindig?” bwelta ng isa nilang kamag-aral sa isang post sa Facebook. “So much for being apolitical.” (Nagkukunwari ang FEU na “nyutral” sa mga usapin sa pulitika.)

“Kung kaya ng FEU gawin ito sa mga protest na tungkol sa isyung kasaysayan, kaya niya ring gawin ito sa mga nagpo-protesta para ireklamo yung palpak na implementation nila ng 100% F2F (face-to-face) classes,” aniya.

“Ang pagsali sa mga pulitikal na aktibibad ay di subersyon!” ayon naman sa Anakbayan Morayta. “Ang pagtingin na subersibo at insurehensya ang mga kilos protesta at aktibismo ay walang pinag-iba at pagpanig lamang sa estadong walang ibang ginawa kundi yurakan ang karapatan ng mamamayan. Pagsang-ayon at paglilingkod lamang ito sa ginagawa ng estadong pagpapatahimik at represyon–lisensya para sa pagpapatuloy ng inhustisya at pamamaslang.”

“Walang mali sa pagsulong ng mga karapatan ng mamamayan at paglahok sa mga pampulitikal na aktibidad,” ayon naman sa Anakbayan FEU. “Hindi subersibo ang pagpapahayag ng katotohanan at aktibismo!”

“Ang panggigipit na ito sa mga estudyante ay malinaw na labag sa academic freedom,” ayon naman sa Kabataan Partylist. “Pagsunod (ito) sa pasipikasyon ng estado.”

Panawagan ng mga grupo na agarang ibasura ang mga kaso laban sa tatlong estudyante at panghawakan ang academic freedom, gayundin ang mga demokratikong karapatan ng mga estudyante.

AB: 3 estudyante sa FEU, sisipain dahil sa mga aktibidad kontra batas militar