500 war game at ibang aktibidad militar; dagdag na base militar, itinutulak ng US sa Pilipinas

,

Dalawang araw bago ang ika-32 anibersaryo sa pagbabasura sa Military Bases Agreement, walang kahihiyang inianunsyo ng tutang rehimeng Marcos Jr at Armed Forces of the Philippines na magsasagawa ang militar ng US ng 500 war game at aktibidad militar sa Pilipinas sa susunod na taon. Kasunod ito ng inianunsyo ng US na pagnanaisa na dagdagan pa ang siyam na itinatayo nang mga base militar sa bansa.

Ang pagpapalawak sa presensya at interbensyong militar ng US sa Pilipinas ay isinapubliko matapos ang pagpupulong ng Mutual Defense Board-Security Engagement Board (MDB-SEB) sa AFP General Headquarters sa Quezon City noong Setyembre 14.

Matatandaang ibinasura ng Senado ng Pilipinas ang MBA na nagresulta sa pagpapatalsik ng mga tropang militar sa bansa noong Setyembre 16, 1991.

Sa kasalukuyan, siyam na base militar ng US na tinawag na mga “EDCA site” ang isinapubliko ng rehimen. Palawak nang palawak ang sinasaklaw ng US sa loob ng mga baseng ito. Nadagdagan ng 63 istruktura ang 32 pasilidad na naunang inianunsyo sa nakaraan. Kabilang sa mga ito ang mga gusali para tambakan ng iba’t ibang klaseng armas, imbakan ng langis, baraks, paliparan, daungan at iba pang pasilidad na itinatayo para sa solong gamit ng mga tropang Amerikano. Sinuhulan ng US ang Pilipinas ng $110 milyon para madaliin ang konstruksyon ng mga ito.

Liban sa siyam na isinapublikong lokasyon, may mga outpost kung saan halos permanente ang presensya ng mga tropa ng US sa Ilocos Norte, mga isla sa Cagayan at maraming bahagi sa Western Mindanao. Dagdag pa ang malalaking barkong pandigma na halos permanenteng nakapwesto sa mga karagatan ng Pilipinas para maglunsad ng mga war game at iba pang mapandigmang aktibidad kasama ang iba nitong kaalyadong bansa. Ayon mismo sa kalihim ng depensa ng Pilipinas, ang mga aktibidad na ito ay “hindi koordinado” sa Pilipinas.

“Noong 1991, lumundo ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa tunay na soberanya sa makasaysayang pagtatakwil ng senado para palawigin ang presensya ng mga base militar ng US sa Pilipinas,” pahayag ng grupong Gabriela sa araw na iyon.

“Ngayong ibinabalik ng mga sundalong Amerikano ang kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng mga EDCA site, kailangan ngayong tanganin ang katulad na tapang at kapasyahan ng mga Pilipinong nauna sa atin.”

AB: 500 war game at ibang aktibidad militar; dagdag na base militar, itinutulak ng US sa Pilipinas