59th IB, inambus ng BHB-Batangas

Lima ang kaswalti sa hanay ng 59th IB sa pananambang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Batangas sa Barangay Bignay, Lobo, Batangas noong Oktubre 16 ng umaga.

Ayon sa ulat ng BHB-Batangas, pinasabugan nila ng command-detonated explosive o CDX ang nag-ooperasyong iskwad ng 59th IB sa naturang barangay, na sinundan ng mga Pulang mandirigma ng mga putok ng baril. Matapos ang operasyon, ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB.

Ang naturang yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang responsable sa pagpatay sa 9-taong gulang na batang si Kylene Casao noong Hulyo 18, 2022 sa bayan ng Taysan at sa magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno noong Hulyo 26, 2022 sa bayan ng Calaca.

Walang tigil ang mga pwersa ng 59th IB sa pagmamalupit at panggigipit sa mga magsasaka at mamamayan sa bayan ng Lobo, Taysan at San Juan sa kanilang isinasagawang nakapokus na operasyon. Ang naturang yunit din ng militar ang naghahawan ng landas para sa pagratsada ng operasyong pagmimina ng Bluebird Merchant Ventures Ltd sa bayan ng Lobo.

Sa harap ng kanilang kabiguan, ibinaling ng 59th IB ang kanilang bangis sa mga sibilyang residente at nagbanta na kakasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act ang sinumang susuporta sa BHB at sa buong rebolusyonaryong kilusan.

Samantala, napatamaan din ng BHB-Batangas ang umaatakeng yunit ng 59th IB noong Oktubre 15 ng umaga sa Barangay Bignay. Nailunsad ng yunit ang isang aktibong depensa laban sa isinagawang pananambang ng yunit ng 59th IB.

“Mahusay nilang nakuha ang inisyatiba at nang masegurado na ang kaligtasan ng bawat Pulang mandirigma ay agad na nagkasa ng kontra-opensiba ang yunit at pinaputukan ang humahabol na tropa ng kaaway,” ayon kay Ka Gregorio Caraig, tagapagsalita ng BHB-Batangas. Hindi na nakaganti ng putok ang mga pasista dahil sa tinamong pinsala at nag-uunahang nagpulasan, ayon pa sa ulat.

AB: 59th IB, inambus ng BHB-Batangas