59th IB, nambubulabog sa komunidad sa Batangas

,

Nagrereklamo ang mga residente sa pangamba at perwisyong hatid ng operasyong kombat ng 59th IB sa Barangay Putol, Tuy, Batangas simula Agosto 3. Ayon sa Sugarfolks’ Unity for Genuine Agricultural Reform (SUGAR)-Batangas, inokupa ng mga sundalo ang bahay ng mga residente at mayroong usap-usapang magtatagal nang dalawang linggo ang operasyong kombat.

Hindi bababa sa 30 sundalo ang ipinwesto ng 59th IB sa naturang barangay, at ayon sa mga residente ay nadaragdagan pa ang mga ito. “Hindi malinaw sa mga lokal kung bakit naroon ang mga sundalo, ngunit hindi na nila gusto pa anyang magtagal ang mga ito,” ayon sa SUGAR-Batangas.

Tinitiktikan na rin umano ng mga sundalo ang hindi bababa sa tatlong kabahayan ng pamilya ng mga maggagapak sa barangay. Kabilang dito ang pamilya ni Jaysie Balugna, kilalang lider-masa ng Tuy at kasalukuyang tagapagsalita ng Kaisahan ng mga Manggagawang Bukid sa Tubuhan at ng SUGAR-Batangas.

“Sa totoo laang po ay natatakot kaming umuwi sa amin, lalo’t gawa ng mga bata (kasama ang kanilang mga anak),” pahayag ng isa sa mga residente ayon sa SUGAR-Batangas.

Liban sa pangamba, nagdudulot rin ng gutom ang presensya ng mga sundalo sa lugar dahil hindi sila makakilos nang maluwag o malaya dahil sa pangambang pag-initan ng mga tropa ng 59th IB.

Iniulat ng SUGAR-Batangas na ang ilan sa mga residente ay naiisipan nang humingi ng saklolo mula sa mga karatig-baryo.

Kalakhan ng populasyon ng Barangay Putol ay mga maggagapak, na ngayo’y patung-patong ang dinaranas na kahirapan matapos ng pagsasara ng Central Azucarera de Don Pedro, Inc na lubos na nagpahina sa produksyon ng lokal ng asukal. Labis-labis ang pagdurusa nila sa militarisasyon sa komunidad.

Kabilang sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng 59th IB ang pagpatay sa 9-taong gulang na si Kylene Casao sa Sityo Centro, Barangay Guinhawa, Taysan noong Hulyo 18, 2022 at sa magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno noong Hulyo 26, 2022 Barangay Cahil, Calaca, Batangas.

AB: 59th IB, nambubulabog sa komunidad sa Batangas