Bungkalan sa Isabela kontra pangangamkam ng lupa

Nagsimula ng kolektibong pagbubungkal ang mga magsasaka at residente ng Barangay Alinam, Cauayan City, Isabela noong Nobyembre 10. Binungkal nila ang 23 ektarya na kanilang binabawi mula sa ahenteng nang-aagaw ng lupa. Pinalayas sila dito noong Hulyo 2021 para umano ibenta ang lupa. Suportado ang bungkalan ng limang baryo at ng pamprubinsyang balangay ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na Danggayan Daguiti Mannalon ti Isabela.

Ayon sa mga magsasaka, 40 taon na silang tenante sa naturang lupa na pagmamay-ari ni Manolita Arellano Tombo. Sa loob ng apat na dekada, nagbabayad ang mga magsasaka ng upa sa lupa. Sa kabila nito, noon lamang 2012 ipinailalim ang lupa sa repormang agraryo ng gubyerno na Comprehensive Agrarian Reform Program.

Noong Hulyo 2021, pinalayas sila ng ahente na ipinadala ng isa sa mga anak ni Tombo dahil ibebente umano ang lupa. “Ang pinaghirapan naming itanim na palay na inaalagaan namin at nilagyan ng abono ay inagaw niya at inani na niya na 600 kaban,” kwento ng mga magsasaka.

Ang ahente ay gumamit ng armadong mga tauhan, ayon sa mga magsasaka. “Hindi man lang kami natulungan o naproteksyunan ng barangay, lokal na gubyerno, mga pulis at ng Department of Agrarian Reform,” pahayag nila.

Kasuklam-suklam pa, anang mga magsasaka, pabor ang Municipal at Provincial Agrarian Reform Office na ibenta ang lupa, taliwas sa makatwirang hinihingi ng mga magsasaka. Naglabas ang naturang upisina ng Certificate of Non-Coverage sa saklaw na lupa.

Sa gayon, nanawagan sila sa kanilang kapwa magsasaka na magkaisa para labanan ang pang-aagaw ng kanilang lupa “(N)asa ating mga kamay, sa mahigpit nating pagkakaisa at matatag na paglaban ang ating pinakamimithing lupa na matatawag nating atin na ating pinagyaman sa napakatagal na panahon.”

Kasalukuyang nagbabantay ang mga samahan ng magsasaka at residente laban sa pagtatangkang ipatigil ang kanilang pagbawi sa lupa. Anila, “patuloy ang pagbabantay, pagpapatatag ng organisasyon at pangangalap ng suporta.”

AB: Bungkalan sa Isabela kontra pangangamkam ng lupa