Articles tagged with Land Reform

Masaker sa Mendiola, 36 taong walang Hustisya!
January 22, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Albay (Santos Binamera Command) | Florante Orobia | Spokesperson |

Nakikiisa ang Santos Binamera Command – Bagong Hukbong Bayan – Albay sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-36 na taong anibersaryo ng Mendiola Massacre ngayong ika-22 ng Enero 2023. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, walang hustisyang nakamit ang mga magsasakang pinatay ng estado sa panahon ng rehimeng US – Aquino. Pinagpupugayan ng SBC-BHB-Albay ang […]

Pakikiisa sa masang magsasaka sa anibersaryo ng Mendiola Massacre
January 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nakikiisa ang buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa masang magsasaka sa paggunita ng ika-36 na taong anibersaryo ng Mendiola Massacre. Muli natin sariwain sa ating alaala ang 13 biktima ng pamamaril ng mga pasistang tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) laban sa ilampung libong magsasakang nagmamartsa noon […]

The backward local agriculture is behind the food price hikes
January 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The onion has yet to be sliced, but tears already well up with the high costs – this is the painful reality currently besieging the Filipino nation. Since these last few months, the price of a kilo of onions ranges from P600 to P720 in local markets in Bikol and the entire country. This is […]

Bungkalan sa Isabela kontra pangangamkam ng lupa
November 23, 2022

Nagsimula ng kolektibong pagbubungkal ang mga magsasaka at residente ng Barangay Alinam, Cauayan City, Isabela noong Nobyembre 10. Binungkal nila ang 23 ektarya na kanilang binabawi mula sa ahenteng nang-aagaw ng lupa. Pinalayas sila dito noong Hulyo 2021 para umano ibenta ang lupa. Suportado ang bungkalan ng limang baryo at ng pamprubinsyang balangay ng Kilusang […]