Buwisan ang yaman, hindi ang mamahaling bag lamang ng sobrang mayayaman

Hindi sapat na mga “luxury goods” o mamahaling produkto lamang ang buwisan para lumikom ng kailangang pondo para sa bayan.

“Hindi ito panghalili sa wealth tax (buwis sa yaman ng mga milyunaryo at bilyunaryo) na makakapaglikom ng mas mataas na pondo para sa kaunlarang panlipunan at pang-ekonomya,” ayon sa institusyong Ibon Foundation.

Ipinapanukala sa Kongreso ni Rep. Joey Salceda ang pagpataw ng buwis sa luxury goods (tinaguriang “Louis Vuitton tax”) sa alahas at mamahaling bag, alak at obra, kotse, pribadong jet, mamahaling bahay at iba pa. Makapaglilikom umano ito ng ₱12.4 bilyon, aniya. Si Salceda ang isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng mga patakarang neoliberal at alipures sa mga usaping ekonomya ng dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo at ngayon ay nangungunang alyado at tagapayo ni Ferdinand Marcos Jr.

Sa kabilang banda, ang wealth tax na itinutulak ng Ibon ay magpapataw ng buwis sa kita 2,945 Pilipinong bilyunaryo at makakapaglikom ng hanggang ₱468.8 bilyun kada taon. Ang mga bilyunaryong ito ay may pinagsamang halagang ₱8.2 trilyon. Kung ibabawas ang buwis, may matitira pa rin sa kanila na ₱7.7 trilyon.

Sa taya ng Ibon, kalahati ng mga Pilipinong may edad 18-pataas ay may taunang kita na mas mababa sa ₱140,000. Sa kabilang banda, ang yaman ng dalawang pinakamayamang Pilipino (Manuel Villar at Enrique Razon) ay ₱424.9 bilyon at ₱305.1 bilyon — o tatlo at dalawang milyong ulit na kita ng karaniwang Pilipino. Ang datos ng kanilang yaman ay hango sa Forbes Billionaires List na nakabatay naman sa naisapublikong halaga ng mga pribadong kumpanya, real estate, pinagmamay-aring obra at iba pa (ibig sabihin, hindi kasali ang di deklaradong yaman) ng tinaguriang mga bilyunaryo ng mundo.

AB: Buwisan ang yaman, hindi ang mamahaling bag lamang ng sobrang mayayaman