Pagbaba ng tantos ng implasyon, walang epekto sa mahihirap

Walang epekto sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino ang sinasabing pagbaba ng tantos ng implasyon o pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba mula 4.1% noong Nobyembre tungong 3.9% ang tantos ng implasyon noong Disyembre.

Gayunpaman, tumaas ang implasyon para sa 30% pinakamahihirap na pamilya, mula 4.9% noong Nobyembre tungong 5% noong Disyembre. Ayon sa paghihimay ng grupong Ibon Foundation, bagamat bumaba ang pangkahalang tantos ng implasyon sa pagkain (food inflation) mula 5.7% tungong 5.4%, umabot naman sa napakataas na 19.6% ang implasyon sa bigas (rice inflation)—walang kapantay sa nakaraang 14 taon. Para sa pinakamahihirap na pamilya, nasa 21.4% ang implasyon sa bigas.

Patunay ito na walang epekto para sa mahihirap na Pilipino ang mga patakaran ng gubyerno laban sa mataas na tantos ng implasyon, pagsusuri ng Ibon. Ang seksyong ito ng populasyon ang pinakaapektado sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

“Halimbawa, limang taon matapos ipasa ang Rice Liberalization Act, hindi nanatiling mababa ang presyo ng pinakabatayang pagkain ng bansa, taliwas sa pangako ng gubyerno na (ito) ang pangunahing benepisyo ng liberalisasyon,” ayon sa grupo. Pinuna nito na tumaas pa ang presyo ng bigas na nasa ₱48-₱54 kada kilo sa ngayon, kumpara sa ₱43.86 abereyds na presyo nito noong Agosto 2018.

“Sampal sa milyong Pilipino na hirap makakain na ipinagmamalaki at itinutulak pa rin ng gubyerno ang importasyon sa kabila ng kabiguan nitong kontrolin ang implasyon,” anito.

AB: Pagbaba ng tantos ng implasyon, walang epekto sa mahihirap