Yaman ng 9 na bilyunaryong Pilipino, mas malaki sa pinagsamang pag-aari ng 55 milyong Pilipino

,

Inilabas ng Oxfam Pilipinas noong Enero 16 ang datos ang napakalaking pagkakaiba sa laki ng yaman ng iilan kumpara sa mayorya ng mamamayang Pilipino. Ayon sa pag-aaral, mas malaki pa ang halaga ng yaman ng siyam na bilyunaryo kaysa yamang hawak ng 55 milyong mga Pilipino o kalahati ng populasyon ng bansa.

Kabilang sa mga tinukoy na bilyunaryo ang magkapatid na Sy, Manny Villar, Enrique Razon, Lance Gokongwei at kanyang mga kapatid, pamilyang Aboitiz, Isidro Consunji at mga kapatid, Tony Tan Caktiong at pamilya, Jaime de Zobel Ayala at pamilya at Ramon Ang. Nagkakahalaga ng $12.6 bilyon ang pinakamayaman sa kanila, habang $2.4 bilyon naman ang “pinamaliit.” Liban sa kanila, dumami rin nang halos doble ang bilang ng mga naging milyunaryo mula 2012.

Ang Oxfam ay isang internasyunal na kalipunan ng 21 organisasyon na nakatuon sa paglaban sa kahirapan. Ang impormasyon tungkol sa Pilipinas ay bahagi ng mas masaklaw na pag-aaral na ginawa nito sa halaga ng pinakamayayamang sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral na ito, ang pinakamayamang 1% sa buong mundo ang kumopo sa 2/3 ng bagong yaman o $43 trilyon na nalikha mula 2020. Doble ito kumpara sa yaman na napunta sa 99% ng lahat ng mamamayan sa buong mundo.

Ayon sa grupo, ang pag-iral ng yumayamang mga bilyunaryo at abot-langit na kita, habang mayorya ng mamamayan ay nahaharap sa paghihigpit, papataas na antas ng kahirapan at krisis sa gastos sa pamumuhay, ay ebidensya ng isang sistema sa ekonomya na hindi nakatutugon (sa pangangailangan) ng sangkatauhan.”

Inilabas ng Oxfam ang ulat na pinamagatang “Survival of the Richest” bilang pangkontra sa pagtitipon ng pinakamayayamang kapitalista at mga estado sa World Economic Forum na ginaganap ngayon sa Davos, Switzerland.

AB: Yaman ng 9 na bilyunaryong Pilipino, mas malaki sa pinagsamang pag-aari ng 55 milyong Pilipino