Ibang unyon ng Nestle, sumuporta sa laban ng unyon sa Wyeth-Nestle Laguna

Nagpadala ng pinag-isang sulat sa upisina ng Nestle Philippines ang mga lider-unyon ng mga pabrika ng Nestle sa Cagayan de Oro City at Lipa, Batangas noong Mayo 26 para batikusin ang iligal na tanggalan ng kapwa nila manggagawa sa Wyeth Production Plant sa Canlubang, Laguna.

Sa naturang sulat, binanggit nila ang nakasulat na patakaran ng Nestle para sa “open communication” (bukas na ugnayan) at dayalogo, kung saan “bawat empleyado ay may karapatan sa malayang pakikipag-usap.”

“Narinig namin sa aming mga kapatid (na manggagawa) sa Wyeth Production Plat Union in the Philippines, na bigo ang maneydsment sa Canlubang na isakatuparan (ang patakarang) ito sa kasalukuyang sitwasyon sa pabrika,” saan nila sa sulat. “Sa nakaraang anim na buwan, sumusulat ang mga kinatawan ng unyon para sa isang malayang pakikipagdayalogo at hindi sila pinaunlakan. Kinukundena namin ang pagtratong ito sa mga kinatawan ng unyon dahil nagpapamalas ito ng kawalang respeto, na pinalalala pa ng tanggalan…”

Kinundena din nila ang pamumwersa ng maneydsment ng Canlubang sa mga manggagawa na tanggapin ang mga redundancy package (kumpensasyon ng mga tinanggal sa trabaho) nang hindi idinadaan sa unyon at walang benepisyo ng payo kanilang mga abugado.

Pinirmahan ang sulat ng mga presidente ng Manggagawa ng Nestle Lipa Factory at Union of Nestle Workers Cagayan de Oro Factory.

AB: Ibang unyon ng Nestle, sumuporta sa laban ng unyon sa Wyeth-Nestle Laguna