Isang tropa ng 24th IB, napatay sa opensiba ng BHB-Abra

Napatay sa opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra ang isang elemento ng 24th IB noong Hunyo 27 sa Sityo Mangmangga, Barangay Naguillan, Sallapadan, Abra. Ayon sa BHB, naglulunsad noon ang mga sundalo ng nakapokus na operasyong kombat sa naturang lugar.

“Ang aksyong militar na ito ng BHB ay magsisilbing parusa sa mersenaryo ng Armed Forces of the Philippines sa tuluy-tuloy na mga krimen nito sa mamamayan,” pahayag ng BHB-Abra. Anila, naitala sa mga komunidad ang panggigipit at pananakot sa mga sibilyan na pinararatangan ng mga sundalo na tagasuprota ng BHB.

Sa ulat mismo ng AFP, nasugatan sa pag-atake ng BHB si Private Zerganie Pagtan na elemento ng 102nd IB. Ang naturang batalyon ay naitalaga kamakailan lamang sa 5th ID mula sa Cordillera kung saan naghasik ito ng teror sa mamamayan mula Pebrero 2022.

AB: Isang tropa ng 24th IB, napatay sa opensiba ng BHB-Abra