Lupa, pagkain at karapatan, sigaw ng kababaihang magsasaka

,

Ginunita ng kababaihang magsasaka sa ilalim ng Amihan National Federation of Peasant Women ang International Rural Women’s Day (IWRD) sa pamamagitan ng protesta laban sa kawalan ng lupa, gutom at militarisasyon. Kasama ang mga balangay nito mula sa Cavite at at Bicol, nagmartsa sila mula Morayta hanggang Mendiola sa Maynila kahapon, Oktubre 15. Bahagi ang protesta sa serye ng mga pagkilos na inilulunsad ng mga magsasaka at kanilang mga tagasuporta sa Buwan ng Magsasaka na taunang ginugunita tuwing Oktubre.

“Ang protesta ay tugon sa tahasang pagpapabaya at pagbibingi-bingihan ng rehimeng Marcos sa hinaing ng kababaihang magsasaka,” pahayag ng grupo.

Ayon kay Cathy Estavillo, pangkalahatang kalihim ng Amihan, madalas na kinikilala lamang ang kababaihang magsasaka bilang mga maybahay sa kabila nang katotohanang direkta silang lumalahok sa produksyon. Mga magsasaka silang walang sariling lupa at madalas na itinuturing na mga indibidwal na may mas mababang katayuan kumpara sa kalalakihang magsasaka. Mababa na nga ang sahod ng mga manggagawang agrikultural, mas mababa pa, kung meron man, ang natatanggap ng kababaihang manggagawang bukid.

“Para tunay na kilalanin ang kanilang trabaho at mga pakikibaka, kailangang manindigang kasama sila laban sa kawalan ng lupa, gutom at militarisasyon sa kanayunan.”

Binatikos ng kababaihang magsasaka si Marcos Jr na nangakong ibababa ang presyo ng bigas tungong ₱20 kada kilo, pero sa halip ay hinayaang sumirit ito tungong ₱47-₱60 kada kilo sa nakaraang mga buwan.

“Ang kanilang karanasan sa kahirapan at karahasan sa kamay ng mga panginoong maylupa, kanilang mga goons, at AFP ay hindi lamang binabalewala, kundi sadyang itinatago at binabaluktot ng mga kasinungalingan ng rehimeng Marcos,” ayon kay Estavillo. Patuloy na nirered-tag, pinagbabantaan at pinatatahimik ang kababaihang magsasaka at kanilang mga organisasyong lumalaban sa kawalang katarungan, aniya.

Katunayan, nananatiling naka-freeze ang mga akawnt ng Amihan, ang mga pahina nito sa Facebook at website ay hindi pa rin ma-akses at wala pa ring puknat ang mga atake ng estado laban sa organisasyon.

Gayunpaman, handa ang kababaihang magsasaka na lalupang paigtingin ang kanilang mga pakikibaka sa harap ng mga atakeng ito.

AB: Lupa, pagkain at karapatan, sigaw ng kababaihang magsasaka