Mga manggagawa sa Cebu, ginigipit gamit ang EO 23

,

Ibinalita ng AMA Sugbo-KMU noong Setyembre 25 ang dalawang beses na panggigipit ng mga pulis sa kanilang mga kasapi sa ngalan ng Executive Order 23 (EO 23).

Binuo ng kautusang ito ang Inter-Agency Committee for the Protection of the Freedom of Association and Right to Organize of Workers, ang huwad na tugon ng rehimeng Marcos sa rekomendasyon ng International Labor Organization (ILO) para sa pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa sa asosasyon.

Taliwas na taliwas sa rekomendasyong ito ng ILO ang ginagawang panggigipit ng mga pulis sa mga manggagawa na dumalo sa mga pagpupulong na ipinatawag ng ILO sa Pilipinas noong Enero.

Sa salaysay ng AMA Sugbo, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng dalawang manggagawa na dati nang naging biktima ng interogasyon, pananakot at intimidasyon dahil sa kanilang paglaban sa kontraktwalisasyon at iligal na tanggalin. Kabilang ang dalawa sa 300 manggagawang tinanggal ng Universal Robina Corporation (URC) sa trabaho noong Abril 2022. Ayon sa kanilang salaysay, nagpakilala ang mga pulis na galing diumano sila sa “court labor” at ang kanilang pagbisita ay sa bisa ng EO 23.

Ganito rin ang dinanas nina Ramonito Tolero at Glibert Tolero, dati at kasalukuyang manggagawa ng kumpanyang Tsuneishi. Pareho silang nagsampa ng kaso ng harasment at red-tagging sa ILO at Commission on Human Rights. Pinuntahan si Ramonito sa bago niyang lugar sa trabaho noong Setyembre 19 para kwestyunin siya sa kanyang mga isinampang kaso. Samantala, mismong ang maneydsment ng Tsuneishi ang nagdala kay Gilbert sa istasyon ng pulis para “interogahin” at takutin kaugnay rin sa kanyang isinampang kaso.

Sa mga kasong ito, bukambibig ng mga pulis na naayon sa EO 23 ang kanilang mga ginagawa. Dati nang itinakwil ng mga manggagawa ang EO 23 at ang binuo nitong komite.

“Mula’t sapul, sinabi na naming taliwas ang EO 32 sa rekomendasyon ng ILO HTM para palakasin ang tripartite dialogue sa layuning ipagtanggol ang kalayaan sa asosasyon,” pahayag ng pambansang upisina ng Kilusang Mayo Uno (KMU). Kinundena nito ang nagaganap na panggigipit sa mga mangaggawa sa Cebu na tinawag nitong “unang kaswalti ng EO 23.

“Pinatutunayan ng mga insidenteng ito na ang pagbubuo ng naturang inter-agency kung saan kabilang ang mga tagapaglabag mula sa AFP at PNP ay magpapalala lamang sa kalagayan (ng mga manggagawa.)” Anito, ipinapakita ng mga insidente sa Cebu ang pakitang-taong komitment ng rehimeng Marcos sa pagtataguyod sa kalayaan sa asosasyon.

“Ang totoo, ang namamayani sa loob ng inter-agency ay ang pasistang karakter ng AFP at PNP,” anito.

AB: Mga manggagawa sa Cebu, ginigipit gamit ang EO 23