Operasyong pagmimina sa Sibuyan Island, pansamantalang napatigil

,

Dahil sa mga barikada at sama-samang pagkilos ng mga residente ng Sibuyan Island, natulak ang Altai Philippine Mining Corporation (APMC) na pansamantalang itigil ang mga operasyon nito noong Sabado, Pebrero 4. Napatigil ito matapos mabunyag sa publiko ang maraming paglabag ng kumpanya sa batas at pangwawasak nito sa kapaligiran.

Sa harap ng malakas na panawagan ng mga residente na kagyat ipatigil ang operasyon ng APMC, inilabas ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang ikalawang Notice of Violation laban sa kumpanya. Tinukoy ng DENR ang apat na kaso kabilang ang paglabag sa Water Code of the Philippines, pagtatayo ng causeway na walang Environmental Compliance Certificate (ECC) at pagpuputol ng mga puno ng walang permit.

Bagaman ang notice na inilabas ng DENR laban sa kumpanya ay hindi pa pagbawi sa kanilang permiso sa eksplorasyon o mineral production agreement (MPSA), paunang tagumpay ito para sa mga residente.

Ang mga hakbanging ito ng DENR ay kasunod ng inilunsad na dayalogo noong Pebrero 1 ng mga residente, tagapagtanggol ng kalikasan, mga upisyal ng gubyerno at iba pang ahensya. Napagkasunduan sa pulong na ito na dapat itigil ng kumpanya ang pagmimina.

Sa pulong, pinuna ng mga tagapagtanggol ng kalikasan ang kawalan ng transparency, koordinasyon at pagrespeto ng mga pambansang ahensya sa lokal na gubyerno at kanilang pagtutol sa pagmimina. Ipinahayag din nila ang pagkadismaya ng mga residente sa serye ng marahas na pambubuwag ng pulis sa mga protesta at barikada. Anang mga residente, mananatili sila sa barikada hanggang lumisan ang mga barge at malalaking barko ng Altai at itigil ang mga operasyon nito.

Ipinaabot ng grupong Kalikasan People’s Network for the Environment ang pagpupugay nito sa matapang na pagtindig at paglaban ng mga Sibuyanon sa mapanirang pagmimina. “Ang karanasan ng mga Sibuyanon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kolektibong aksyon at kung paanong ang pagkakaisa ng mga komunidad ay makapagpapahinto sa mga mapanirang proyekto,” ayon pa sa Kalikasan.

Dagdag nila, mahaba pa ang laban para tuluyan nang ipatigil ang mapanirang operasyong mina sa lugar. Gayundin, iginigiit ng grupo ang isang moratoryum sa lahat ng mga operasyong mina sa Sibuyan, at sa lahat ng mga susing lugar na pinagmumulan ng tubig (watershed) at kanlungan ng iba’t ibang halaman at hayop (biodiversity) sa bansa.

AB: Operasyong pagmimina sa Sibuyan Island, pansamantalang napatigil