Barangay Development Program (BDP) sa Probinsya ng Abra, gatasan ng AFP

Hindi pag-unlad ang dulot ng Barangay Development Program. Nagngingitngit ang mamamayan sa mga napapakong pangako ng NTF-ELCAC sa iba-ibang barangay ng Abra:

  • Nangako silang mamimigay ng aalagaang baboy. Nagpahanda sila ng kulungan para dito. Nagiba na lamang ang mga kulungan dahil di naman dumating ang ipinangako. Namigay naman sila ng feeds (pakain) para sa baboy pero wala ngang ibinigay na aalagaang biik. Sa aktuwal ay tig-apat na sisiw lang ang naipamigay.
  • Namigay din sila ng feeds para sa isda pero wala namang binigay na pararamihing fingerlings at wala namang mga fishpond sa lugar.
  • Nangako silang mamigay ng tig-isang kalabaw bawat pamilya, pero nang singilin ng mga magsasaka pilit silang nangungumbinseng pananim na lang ang ibibigay nila.
  • Batid ng mamamayan na ang BDP ay naging gatasan ng mga opisyal ng AFP. Pondo ng LGU at iba’t-ibang ahensya ang ginagamit nila sa pagpapatupad ng mga proyekto. Samantala, kanila nang ibinulsa ang bilyon-bilyong pondo ng BDP. Walang benepisyong naiaabot sa mga barangay dahil ninakaw na ito ng AFP at NTF-ELCAC.

Buwis ng taumbayan ang tumutustos sa matataas na suweldo ng mga sundalo at kanilang mga espiya na pumapatay at nagpapahirap sa mga mamamayan. Mamamayan din ang tumutustos sa pensyon ng mga berdugo, habang ang pamilya ng mga magsasaka ay walang kaseguruhang may maipapakain sa sarili nilang pamilya.

Barangay Development Program (BDP) sa Probinsya ng Abra, gatasan ng AFP