Pagtatakas ng 2 makina ng kumpanyang Technol Eight, binatikos ng unyon

Binatikos ng mga manggagawa ng Technol Eight Philippines at ng unyon nitong Technol Eight Philippines Workers’ Union (TEPWU) ang pagtatakas ng kumpanya ng dalawang makina mula sa pagawaan nito sa Biñan, Laguna noong Oktubre 31. Anang unyon, nasa 20 manggagawa ang mawawalan ng trabaho dahil dito.

Sinubukan pa umanong harangin ng mga manggagawa ang pagtatakas ng maneydsment sa mga makina ngunit naitaboy sila ng mga ito. “May plant-level pa na pag-uusap sa pagbalik ng pasok ng manggagawa sa Nobyembre 7 subalit traydor ang kapitalistang Technol Eight,” ayon sa TEPWU.

Giit ng Alyansa ng Manggagawa sa Probinsya ng Laguna (Almapila), “runaway shop” ang ginawang ito ng kumpanya. Dapat umanong papanagutin sa krimen laban sa mga manggagawa ang Technol Eight.

Ang doktrinang “runaway shop” ay ang iligal na paglilipat ng lokasyon ng kumpanya o mga makinarya nito para takasan o ikutan ang mga batas sa paggawa at karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon.

Matatandaang noong Nobyembre 2022 ay kumaharap ang unyon sa napakatagal at paulit-ulit na negosasyon sa maneydsment para sa Collective Bargaining Agreement (CBA) nito dahil nagmatigas ang kumpanya sa pagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa. Tumagal ito nang ilang buwan at 16 na beses na nagharap sa antas-planta na usapan hanggang humantong sa paghaharap sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB).

Ang kumpanyang Technol Eight ay gumagawa ng body shell para sa mga sasakyang Innova at Vios.

AB: Pagtatakas ng 2 makina ng kumpanyang Technol Eight, binatikos ng unyon