Pagwawakas sa gera ng US-NATO sa Ukraine, ipinanawagan

Ipinanawagan ng International People’s Front ang pagwawakas sa gera ng US at ng alyansang North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Ukraine isang taon mula nang ilunsad ito noong Pebrero 12.

“Nananawagan ang International Peoples’ Front sa lahat ng mga mamamayan na magkaisa, mag-organisa at militanteng lumaban para wakasan ang gera ng US-NATO sa Ukraine,” ayon sa pahayag nito sa araw na iyun.

Anito, ang gera sa Ukraine ay inudyok ng US dahil sa laki ng interes nito sa rehiyon. Ipinwesto nito ang isang tutang presidente sa Ukraine noong 2013 sa pamamagitan ng kudeta at inarmasan at aktibong sinulsulan ang militar nito para pulbusin ang lumalabang mamamayan sa Donbass — isang susing rehiyon na may mayamang industriya ng bakal at mga kemikal. Binalewala ng tuta ng US ang mga kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Russia at sa halip ay naghangad na maging myembro ng NATO, labag sa naunang mga kasunduan.

Sa ganitong konteksto mailalarawan ang operasyong militar ng Russia bilang depensibang tugon sa ekspansyunismo ng NATO. Naudyok ang Russia sa isang preemptive strike laban sa plano ng NATO na idestabilisa ito at ipailalim ang buong Eastern Europe sa kontrol ng alyansa. Gayunpaman, ang kontra-agresyong operasyon ng Russia ay nagbunga rin ng pinsala sa mamamayan at imprastruktura ng Ukraine.

“Kailangang wakasan na ang proxy war ng US,” ayon sa IPF. Mahigit daanlibo na ang napatay at libu-libo na ang napalayas dulot ng walang awat na pambobomba sa mga teritoryong nasa hangganan. Milyun-milyon na ang napilitang magbakwit.

Babala ng maraming grupo, maaaring humantong sa paggamit ng mga armas nukleyar ang gera, lalo’t parehong may arsenal ang US at Russia. Sa ngayon, nagbunga na ang sigalot sa lalong pag-igting sa pandaigdigang krisis sa ekonomya na umaapekto sa milyun-milyon sa buong mundo. Nagresulta na ito sa pagsirit sa presyo ng mga bilihin at panggatong dulog ng mahihigpit na sangsyon na ipinataw ng US sa Russia.

“Ang panawagan para wakasan na ang gera ay hindi lamang nakaatang sa balikat ng mamamayan sa Russia at Ukraine — ito ay nakaasa sa ating lahat, anuman ang distansya natin sa sentro ng sigalot,” anito. Kailangan ng mga militanteng pagkilos para itulak ang mga gubyerno na pigilin ang ekspansyon ng NATO at tuluyan itong lansagin.

“Kailangan ng mga mamamyan na mag-organisa sa kanilang mga sarili para labanan at biguin ang makinarya sa gera ng US na NATO,” anito.

AB: Pagwawakas sa gera ng US-NATO sa Ukraine, ipinanawagan