Panggigipit sa fact finding mission ng mga demokratikong grupo sa India, kinundena

,

Kinundena ng grupong Forum Against Corporatization And Militarization (FACAM) sa India ang panggigipit at pananakot ng mga pwersa ng estado sa 25 delegado ng isang fact finding mission ng Coordination of Democratic Rights Organisations (CDRO) sa bayan ng Dubbatota, Sukma District sa estado ng Chhattisgarh noong Pebrero 1-5. Layon ng misyon na mag-imbestiga kaugnay ng maraming paglabag sa karapatang-tao ng armadong pwersa ng estado sa hangganan ng Telangana-Chhattisgarh.

Ang mga delegado ng CDRO ay mga mamamahayag, aktibista, tagapagtanggol ng karapatang-tao, myembro ng mga demokratikong grupo at mga dayuhang tagamasid.

Walang tigil silang ginipit ng mga pwersa ng estado simula pagdaan nila sa tsekpoynt ng Central Reserve Police Force (CPRF) sa bayan ng Dubbatota mula Pebrero 1. Sapilitan ding ipinasara ng CPRF ang mga tindahan para pagkaitan ng pagkain at tirahan ang mga delegado. Pinagpahinga lamang sila sa isang waiting shed at pinalibutan ng mga pwersa ng estado.

Iimbestigahan ng grupo ang mga kaso ng pambobomba ng pwersa ng estado sa mga komunidad ng Bijapur at Sukma sa hangganan ng Telangana-Chhattisgarh; panunupil sa pagkilos ng mga residente laban sa mga kampo militar sa Burji at iba pang lugar; at ang iligal na pang-aagaw ng lupa ng estado para magtayo ng mga daanan at kampo na walang consent sa Gramsabha o konseho ng mga lider katutubo.

Ayon sa FACAM, ginipit pa rin ang mga delegado sa kabila ng paghingi nito ng permiso sa lokal na mga pulis sa mga eryang saklaw ng fact finding mission.

Dulot ng walang-tigil na panggigipit, napilitang umatras ang grupo at ipagpaliban ito. “Mahalagang maunawaan na ang ganitong mga panggiigpit…ay malinaw na tangka ng mga pwersa ng estado…(na) itago ang kanilang henosidyong gera nang walang umuusisa,” pahayag ng FACAM.

Anila, ang pagsupil sa impormasyong ito na nagsimula nang ipatupad ang Operation Green Hunt noon ay higit na naging malupit ngayon sa ilalima ng pinatinding operasyong kontrainsurhensya na Operation SAMADHAN-PRAHAR. Sa ilalim nito, nagtayo ang armadong pwersa ng India ng mga kampo-militar sa bawat 3-4 kilometro ng mga bayan.

AB: Panggigipit sa fact finding mission ng mga demokratikong grupo sa India, kinundena