Panrehiyong balangay ng grupo ng maralita, itinatag

,

Higit 250 indibidwal mula sa mga komunidad ng maralita sa Payatas, Holy Spirit, Tatalon, Commonwealth, Bagong Silangan at Don Mariano ang dumalo sa pagtitipon at asembleya ng pagtatatag sa Pinagkaisang Lakas ng Mamamayan-National Capital Region (PLM-NCR) kahapon. Inilunsad ang asembleya sa Quezon City Circle.

Sa asembleya, nag-ulat ng iba’t ibang balangay ng PLM ng kani-kanilang kalagayan. Tinalakay nila ang iba’t ibang isyung kinakaharap ng mga komunidad at kung paano haharapin ang mga ito. Pinagtibay din ang patuloy na panawagan para sa katiyakan sa pabahay, higit na pagpapalawak ng mga balangay, patuloy at paglawak ng mga urban gardening at pagpapaigting ng panawagan para sa serbisyong panlipunan.

Inihalal nila ang kauna-unahang komiteng tagapagpaganap ng PLM-NCR na nanumpa sa harap ng mga kasapi nito. Ayon pa sa grupo, bahagi din ng kanilang haharapin at igigiit ang pagwawakas sa redtagging ng National Task Force-Elcac sa mga lider masa sa komunidad.

Naging biktima ang mga kasapi ng PLM ng sapilitang pagpapasuko ng NTF-Elcac kamakailan lamang. Sa ulat ng PLM noong unang linggo ng Oktubre, pinadalo ang mga myembro ng PLM sa isang programa ng sapilitang “pagpapasurender” sa tabing ng “pamamahagi ng ayuda”.

Lingid sa kanilang kaalaman, mga bayarang galamay pala ng NTF-Elcac ang mga kumausap sa kanila at sapilitan silang pinaaming “taga-suporta at myembro ng NPA” at “pinasuko sa gobyerno.” Nauna nang nagsampa ng pormal na reklamo ang ilan sa mga myembro ng PLM-Quezon City sa Commission on Human Rights para imbestigahan ang insidenteng ito.

Ang PLM ay dati nang nakapaglulunsad ng mga aktibidad at dayalogo sa lokal na gubyerno ng Quezon City para sa usapin ng ayuda, katiyakan sa paninirahan, trabaho at iba pang kagyat na mga isyu. Lumahok din ang mga kasapi nito sa isinagawang protesta sa harap ng National Housing Authority sa Quezon City noong Oktubre 12 sa araw ng World Homeless Day 2022 para igiit ang serbisyong pabahay at pagtutol sa demolisyon.

Itinatag ang panrehiyong balangay ng PLM para higit pang palawakin ang kasapian at mamamayang pinagsisilbihan nito, ayon sa grupo. Itinatag ang PLM noong 2018.

AB: Panrehiyong balangay ng grupo ng maralita, itinatag