Pilipinas, suki ng kriminal na kumpanyang Elbit System

,

Inianunsyo noong Hulyo 10 ng Elbit Systems na ginawaran ito ng kontrata para “magsuplay” ng dalawang eroplanong pandigma (Long Range Patrol Aircraft) na nagkakahalaga ng $114 milyon o ₱3.135 milyon kada isa ng isang “bansa sa Southeast Asia.” Bagaman hindi nakasaad sa pahayag ng Elbit, pinaniniwalaang ang tinutukoy nito ay ang Pilipinas dahil ito lamang ang may gayong “order” sa mga bansa sa Southeast Asia. Ang naturang mga eroplano ay “refurbished” (luma) na mga ATR 72-600, isang modelo ng eroplano na ginagamit rin ng mga komersyal na airline.

Noon namang Hulyo 5, namataan ang mga kinatawan ng Elbit sa seremonya para sa pagsisimula ng konstruksyon ng Armor Maintenance Depot ng Philippine Army sa Camp O’Donnell sa Barangay Santa Lucia sa Capas, Tarlac. Itatayo ang pasilidad sa “kooperasyon” ng kumpanya at lokal na kumpanya sa konstruksyon na La Isabelle Development Corporation. Dito ilalagak ang mga armor at mechanized na sasakyan ng AFP, na kalakhan ay binili mula sa Elbit. Noong Abril, pinalayas ng “installation battalion” ng militar ang daan-daang magsasaka at residente ng Barangay Santa Lucia at Barangay Lawy para bigyan-daan ang ekspansyon ng kampo militar na ito.

Ang Elbit ang pinakamalaking kumpanyang Israeli na tuwirang sangkot sa henosidyo sa mamamayang Palestine at itinuturing na kriminal sa digma. Mula pa 2007, ang kumpanyang ito ay nasa listahan ng Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement, isang kilusang Palestino na suportado ng maraming grupo sa mundo. Panawagan ng kilusang ito ang iboykot, i-atras ang pamumuhunan (divest) at patawan ng sangsyon ang mga kumpanyang Israeli na sangkot sa iligal na okupasyon ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine, at pagpapanatili sa pader na West Bank na tinaguriang “pinakamalaking kulungan” sa mundo.

Nakabatay ang panawagan ng kilusang ito sa United Nations General Assembly Resolution 194 na ipinasa noong 1948. Nakasaad sa resolusyong ito ang pagkilala sa mga refugee na Palestinian at kanilang karapatan na bumalik sa kanilang mga tahanan at teritoryong iligal na inokupa ng Israel.

Dahil sa kilusang BDS, napilitan ang mahigit 12 bangko na mag-divest ng kapital sa Elbit, kabilang ang Barclays at HSBC noong 2018. Noong 2016, sinipa ang Elbit mula sa produksyon ng mga drone sa Brazil. Noong 2022, inatras din ng Norway ang pamumuhunan nito sa kumpanya at iba pang kumpanyang Israeli. Nawalan din ito ng mga kontrata sa Denmark at France dulot ng pagkakampanya ng mga aktbisita. Sa United Kingdom, naipasara ng mga aktibista ang pabrika nito sa Oldham matapos ang tuluy-tuloy na protesta at aktibong aksyon.

Ang Israel ang pangunahing katuwang at kasosyo ng US sa Middle East. Ito ang tumatanggap ng pinamalaking ayudang militar ng US sa buong mundo, taliwas sa resolusyon ng United Nations Security noong 1982 na nanawagan para sa komprehensibong embargong militar laban sa Israel. Mahigpit na magkaugnay ang mga industriyang militar ng dalawang bansa.

Konsistent sa pagiging tutang hukbo ng US, isa sa pinakamasugid na tagapagtangkilik ng mga armas na ibinebenta ng Elbit ang Pilipinas. Bilyun-bilyong piso nang pera ng mamamayan ang ipinambili ng reaksyunaryong estado ng armas sa Elbit, na kalakhan ay luma at refurbished para sa diumano’y “modernisasyon” ng AFP. Ilan sa mga armas na ito ay regular na nakikita sa kanayunan na ginagamit ng AFP sa brutal na gerang kontra-insurhensya.

Kalakhan sa mga kontrata ay iginawad ng rehimeng Duterte bilang suhol sa mga heneral na nakaabang sa mga kikbak at komisyon. Ipinagpapatuloy ang paggagawad ng mga kontrata ng kasalukuyang rehimeng Marcos Jr.

Kabilang ang sumusunod sa binili ng AFP sa Elbit:

1) 20 na Land Sabrah ASCOD (tracked) light tank at 10 Sabrah PANDUR II (Wheeled) light tank na sinasabing bubuo sa 1st Tank Battalion Armor Division ng Philippine Army na nakabase sa Tarlac. Nagkakahalaga ang kontrata para sa mga ito ng ₱9.4 bilyon. Inaasahang idedeliber ang mga tangke ngayong taon. Ang mga tangke ay gawa ng kasosyo nitong General Dynamics Land Systems, isang kumpanyang Amerikano.

2) 1,000 THOR drones at ibang unmanned aerial vehicle (UAV) at mga ground control station nito. Iginawad noong 2018 ang kontratang nagkakahalaga ng $163 milyon (₱8.965 bilyon) para rito. Ibinalitang “pumasa” ang mga drone sa “environmental test” sa Pilipina noong 2019 at sinasabing nagsimula nang dumating mula katapusan ng 2022. Idineploy ang mga ito sa antas kumpanya at batalyon ng AFP.

3) 12 na Autonomous Truck Mounted howitzer System (ATMOS) 155 mm/52 calibre self-propelled gun systems na nagkakahalaga ng $47 milyon (₱2.585 o ₱215.41 milyon kada isa.) Idineliber ang mga armas noong Disyembre 2021 at binuo at sinanay ng AFP ang 10th Field Artillery “Rolling Thunder” Battalion noong 2022 para mag-opereyt ng mga ito. Kasalukuyang nakakalat sa iba’t ibang yunit ng AFP ang mga ATMOS, kabilang sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Maguindanao, at 3rd ID sa Western Visayas (2).

4) 12 na M-17 na towed o hinihilang howitzer (155 mm 39 kalibre) na nagkakahalaga ng ₱410.85 milyon. Idineliber ang mga yunit na ito noong 2017 at idineploy sa mga iba’t ibang batalyon kabilang sa 7th Field Artillery Battalion sa Butuan City.

5) 13 na UAV na nagkakahalaga ng $175 milyon. Binubuo ito ng siyam na Hermes 900 at apat na Hermes 450 na unang dumating noong Agosto 2019 at nakumpleto sa sumunod na taon. Isang Hermes 900 na ang napabalitang bumagsak noong Mayo 2022 habang papabalik sa Lumbia Airport, ang EDCA site sa Cagayan de Oro City.

6) 15 na M125A2 armored mortar carrier na may nakakabit na 120mm mounted mortar systems na dumating nooong Disyembre 2021. Ang ilan sa mga ito ay idineploy sa 76th IB sa Barangay San Luis, Mamburao, Occidental Mindoro; sa 3rd ID para sa gamit ng militar sa Central at Western Visayas; at sa 4th Mechanized Infantry (Kalasag) Battalion sa Pantao Ragat, Lanao del Norte.

7) 2 Merkava IV-based armored bridgelayer na nagkakahalaga ng $27.7 milyon. Iginawad ang kontrata noong 2018 at napinal noong 2019. Naideliber ang mga sasakyang ito noong Hulyo 12, 2022. Ang Merkava bridgelayer ay mga tangkeng gawa ng Elbit at kasosyo nitong Leonardo DRS, isang pribadong kontraktor ng militar ng US.

8) kontrata para i-refurbish o kabitan ng mga baril na 22mm at .50 kalibreng RCWS (remote controlled weapon station) ang 100 M-113 armored personnel carriers (APC) na “ibinigay” ng US sa Pilipinas noong 2014. Ang mga APC na ito ang ginamit sa pagsalakay ng AFP sa Marawi City noong 2017.

AB: Pilipinas, suki ng kriminal na kumpanyang Elbit System