Platapormang susubaybay sa kalagayan ng malayang pamamahayag sa Southeast Asia, binuo

Binuo ng pitong organisasyong pangmidya at mamamahayag noong Mayo 29 ang isang online na platapormang susubaybay sa kalagayan ng malayang pamamahayag sa Southeast Asia. Layon ng pfmsea.org na bantayan at mabilis na mag-ulat ng mga kaso ng pag-atake at banta sa mga mamamahayag at manggagawa sa midya sa rehiyon.

Sasaklawin ng plataporma ang mga usapin sa kaligtasang digital, pisikal, at ligal, kabilang ang maraming bagong regulasyon at patakarang kumukupot sa malayang pamamahayag.

Binuo ang inisyatiba ng Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia, Association of Timor Leste Journalists (ATJL), Cambodian Journalists Alliance Association (CamboJA), Center for Independent Journalism (CIJ), Merdeka Media Movement Malaysia (GeramM), National Union of Journalists Philippines (NUJP), at Prachatai ng Thailand.

Ang datos na makakalap ng plataporma ay magmumula sa direktang pagbabantay ng mga mamamahayag at kanilang organisasyon o sa mga ulat na matatanggap nito.

“Ang database sa platapormang ito ay maaaring maging tuntungan sa pagbubuo ng isang early warning system. Para ang mga tugon sa bawat kaso ng karahasan ay maisagawa nang mas mabilis,” pahayag ng mga grupo.

Gagamitin din umano ito para palakasin ang mga pagsusuri at paunlarin ang magagandang praktika para suportahan ang malayang pamamahayag. “Maaari ding gamitin ito para palakasin ang adbokasiya para sa panrehiyon at internasyunal na suporta,” ayon pa sa kanila.

Giit nila, sa ganitong paraan ay mapalalakas ang panawagan para itulak ang mga estado at internasyunal na mga institusyon na protektahan ang malayang pamamahayag.

AB: Platapormang susubaybay sa kalagayan ng malayang pamamahayag sa Southeast Asia, binuo