Pagkumpiska ng mga kagamitan ng midya ng mga tauhan ng Ayala-Aguinaldo sa Lupang Tartaria, binatikos

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binatikos ng iba’t ibang mga organisasyong pangmidya ang iligal na pagkumpiska ng mga myembro ng Jarton Security Agency, bayarang mga tauhan ng mga Ayala-Aguinaldo, sa kagamitan ng photojournalist na si Jose Monsieur Santos habang nasa kampuhan sa Tartaria Silang, Cavite, noong hatinggabi ng Sabado, Abril 20. Ipinanawagan ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP), Photojournalist’s Center of the Philippines (PCP), Filipino Freelance Journalists’ Guild (FFJ) at College Editors Guild of the Philippines (CEGP) na kagyat ibalik ang mga kagamitang ito ni Santos.

Ayon kay Santos, mga alas-2 ng madaling araw noong Abril 20 nang sumugod ang mga armadong maton sa Ilaya Barangay Tartaria, Silang, Cavite at itinaboy ang mga residente at magsasaka na nagkakampuhan para sa pagtatanggol ng kanilang karapatan sa lupa. Kasundod nito, kinumpiska ng mga gwardya ang mga kagamitang naiwan ng mga residente sa lupa na kanilang basta-bastang binakuran, kabilang ang mga gamit ni Santos.

Kabilang sa mga kagamitan ni Santos na nakumpiska ang kanyang mga kamera at lente, laptop, ipad at iba pang personal na gamit na nagkakahalaga ng ₱250,000. Simula pa sa araw na iyon ay nakikipagnegosasyon na si Santos na mabawi ang kanyang mga gamit at idinidiin na siya ay isang mamamahayag. Naroon si Santos para kumuha ng mga larawan at mag-ulat tungkol sa mahalagang isyu ng usapin sa lupa at pang-aagaw ng mga Ayala-Aguinaldo sa Lupang Tartaria.

Si Santos ay kasapi ng PCP, FFPJ at NUSP. “Nananawagan ang PCP na kagyat na ibalik lahat ang mga kagamitan na walang sira ni Santos na pangunahing pundar niya para sa kanyang kabuhayan bilang mamamahayag,” pahayag ng grupo ng mga photojournalist. Giit pa nila, ang mga atake laban sa mga mamamahayag ay atake laban sa demokrasya.

Sa pambubuwag ng mga gwardya, nasaktan din ang ilang mga kabataang nakibahagi sa kampuhan at may ilan pang nasugatan. Paulit-ulit din silang tinatakot ng mga gwardya na sasaktan kung tutungtong at papasok sa lupang binakuran nila para kunin ang mga gamit na kanilang naiwan.

Noong Abril 16, nagpumilit ang mga gwardya na pasukin ang komunidad ng mga magsasaka. Giniba nila ang ilang mga bahay at nagtayo ng mga bakod. Iligal ang pagbabakod ng mga ito dahil nakabimbin pa ang desisyon sa pagmamay-ari ng lupa sa Department of Agrarian Reform at Korte Suprema. Hindi rin nagtatagal pa nang nagkaroon ng usapan sa barangay na ititigil ang nasimulan nang pagbabakod, ayon sa Samahan ng Magsasaka at Mamamayan ng Tartaria.

Noong Abril 15 naman, nagpasa ng liham ang SAMATA sa barangay para muling hilingin sa lokal na mga awtoridad na itigil ang pagbabakod ng Ayala-Aguinaldo. Sa araw na iyon, hinarap sila ng kinatawan ng kumpanya na si Luie Jimenez. Hiniling ng mga magsasaka sa barangay na maglabas ng katibayan para panatilihin ang “status quo” at bawiin ang fencing permit (permiso sa pagbabakod) na inaprubahan nito. Ayon sa abugado ng mga magsasaka, walang “writ of possession” ang kumpanya kung kaya iligal ang ibinigay dito na permiso para magbakod. Iginiit din nilang pigilan ang pananakot at panggigipit ng Jarton Security Services sa mga residente ng Tartaria.

Ang Tartaria ay bahagi ng 200-ektaryang inaangkin ng angkang Aguinaldo sa Cavite. Katuwang ng mga Aguinaldo ang Ayala Land Inc. sa pangangamkam ng lupa bilang land developer.

AB: Pagkumpiska ng mga kagamitan ng midya ng mga tauhan ng Ayala-Aguinaldo sa Lupang Tartaria, binatikos