Archive of Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas)

Ipagtanggol ang kaligtasan ng Pilipinas laban sa tumitinding paghihimasok ng US at pang-uupat ng gera!
April 27, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) |

Nalalagay sa matinding panganib ngayon ang Pilipinas. Kakaladkarin ng US ang Pilipinas sa inter-imperyalistang gera nito laban sa China sa layong panatilihin ang paghahari ng US sa rehiyon ng Asya. Ang rehimeng US-Marcos ay walang kahihiyang nagpapakatuta at nagiging sunud-sunuran sa US kahit pa ipapahamak nito ang kaligtasan ng Pilipinas. lpinagkakait ng imperyalismong US at […]

Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Kabataang Makabayan (KM) | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) | Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) | Compatriots Philippines | Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati ang ipinababatid ng mga nakalagdang organisasyon sa ika-51 anibersaryo ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas! Sa araw ng pagkakatatag ng NDFP, ipinagdiriwang natin ang pinakadalisay na interes ng mamamayan na makamit ang tunay na pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng magiting at buong-lakas na pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan tungo […]

Mula noon hanggang ngayon.. Hindi matalo-talo!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

Lubos na nagpupugay ang Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS)-Ronnel Rhay Phoben Madrigal Chapter sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng kanyang lumalawak na balangay at miyembro, gayundin ang sambayanan, buong-pusong nagbibigay ng isang rebolusyunaryong pagbati ang ARMAS-RRPMadrigal sa lahat ng mga Pulang Mandirigma at Milisya ng New People’s Army. Sa pamumuno […]

Pagpupugay kay Kasamang Geian Carlo Espeña!
December 10, 2023 | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Geian Carlo Espeña |

Ang sining, bilang sandata sa pagsulong ng armadong pakikibaka na tunay na nagpapakita ng konkretong kalagayan ng masang api, ay malawakan at malikhaing prinopropaganda ang kahalagahan ng pakikilahok sa demokratikong rebolusyon at ang nag-aarmas sa ating mga manggagawa, magsasaka, pulang mandirigma, at mga kadre ng mga teoryang patuloy na nagpapataas ng kanilang antas ng kamulatan […]

Sigaw ng mga Artista ng Bayan: Rebolusyon, Hindi Eleksyon!
May 08, 2022 | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ernie Peñaranda | Risel Hurnero | Spokesperson |

Ika-1 ng Mayo matagumpay na mapagpasyang itinatag ng mga kabataang artista ang ARMAS balangay Ernie Pefiaranda sa ilalim ng isang puno sa loob ng isang pamantasan sa Kalakhang Manila. Patuloy ang pagtindig ng mga artista sa katotohanang tanging ang pambansa- demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba lamang ang paraan upang maiwaksi ang bulok na sistemang […]

Pinapula ni Ka Parts Bagani ang silangan
August 23, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) |

Tangan ang mga pinsel, lapis, bolpen, pintura, tinta, pait, gitara, mikropono at camera, taas-kamaong nagpupugay ang mga rebolusyonaryong alagad ng sining na bumubuo sa Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas-National Democratic Front) kay Kasamang Parts Bagani sa kanyang buhay na inialay sa pagsulong ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong adhikain ng sambayanang Pilipino at naging di […]

Pinakamataas na pagpupugay sa makatang mandirigma at kadreng pangkultura ng rebolusyon at ng sambayanan na si Kerima Lorena "Ka Ella" Tariman!
August 22, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

Isang pulang saludo para kay Kerima! Nitong August 20,2021, napaslang si Kerima o mas kilala bilang si Ka Ella kasama ang isa pang mandirigma na si Ka Pabling sa isang labanan sa Silay City, Negros Oriental. Si Kerima ay isang mahusay na makata at manunulat. Sa mga panahong nakasama siya ng ARMAS- RRPMadrigal Chapter, ang […]

Pagpupugay kay Kasamang Ronnel Madrigal!
August 04, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Balangay Ronnel Rhay Phoben Madrigal |

“Kung sa sakripisyo, kahirapan at kamatayan, tanggap ang kalagayang kailangan magbuwis ng buhay para sa mga kasama, lalo na sa bayan.“—Ka Sandee Nilaan niya ang kanyang talino, kakayahan, at ang mismong buhay para sa Demokratikong rebolusyong Bayan. Simulang namulat at naging aktibista, malinaw ang kanyang perspektibang maglingkod sa sambayanang Pilipino bilang kasapi ng New People’s […]

Pulang saludo sa Artista ng Bayan, Prof. Leonilo (Neil) Doloricon
July 19, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) |

Para sa mahigit apat na dekadang sining para sa masa, pulang saludo at taas-kamaong pagpupugay, Prof. Neil Doloricon: huwarang artista, tunay na manggawang pangkultura, dakilang Artista ng Bayan.