Pulang pagsaludo! Mula noon hanggang ngayon.. Hindi matalo-talo!

,

Lubos na nagpupugay ang Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS)-Ronnel Rhay Phoben Madrigal Chapter sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng kanyang lumalawak na balangay at miyembro, gayundin ang sambayanan, buong-pusong nagbibigay ng isang rebolusyunaryong pagbati ang ARMAS-RRPMadrigal sa lahat ng mga Pulang Mandirigma at Milisya ng New People’s Army.

Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, tunay na nag-iisa lamang ang hukbo ng mga mamamayan na naglilingkod para sa masang-api ng kanayunan. Sa kabila ng mga pagsubok at dagok, patuloy ang pagwawasto at pagpupunyagi ng mga mandirigma ng bayan upang isulong ang demokratikong rebolusyunaryong bayan na nagmimithi ng paglaya at katarungan!

Sa loob ng 55 taon mula ng muling pagkakatatag, kailanman ay hindi ito nagapi ng mga kaaway sa kabila ng pambubuladas ng GRP na ito daw ay kanilang wawakasan. Halos magkanda-baliw ang reaksiyunaryong gobyerno sa pagtugis sa mga hukbo ng sambayanan ngunit kailanman ay hindi nila ito magapi-gapi. Halos mawala na rin sa katinuan ang NTF-ELCAC sa paninira at pagsusulong ng mga black propaganda laban sa mga mahuhusay na mga Pulang Mandrigma ngunit hanggang ngayon ay matatag at buo ang kapasyahan ng mga tunay na hukbo ng bayan na ipagpatuloy ang paglaban at paglilingkod. Sa katanuyan, sa halos lahat ng pagkakataon, tila nagwawaldas na lamang ng pera ang AFP sa kanilang Focus Military Operation dahil bigo silang durugin ang mga hukbo ng mamamayan, sapagkat ang NPA ay nakaugat sa mga maralitang magsasaka. Patuloy na niyayakap ang NPA ng masa sa kanayunan, taliwas sa ipinapakalat na maling impormasyon ng estado na ang mga New People’s Army ay hindi na pinagkakatiwalaan sa kanayunan.

Dahil sa walang kapagurang pag-oorganisa, pagkilos at paglaban ng mga Pulang Hukbo para sa kagalingan ng masang matagal nang inaapi, ang sambayanang Pilipino ay patuloy silang pinagkakatiwalaan, minamahal at sinusuportahan. Sa loob ng 55 na taon, hindi matatawaran ang kabayanihan ng NPA upang protektahan ang sambayanan at ang kabuhayan ng mga uring anakpawis at ng mga katutubo. Bukod dito, sila rin ay mga nagsisilbing guro para sa mga kababayang hindi nakakabasa at nakakapagsulat. Ang mga NPA rin ay buong-pusong naghahatid ng serbisyong medikal sa kanayunan lalo na sa mga liblib na lugar na tila nilimot na ng bulok na pamahalaan. Batid at unawa ng NPA ang mga magsasaka sa kanayunan, dahil sila rin mismo ay kasama ng mga magsasaka sa gawaing produksiyon sa mga sakahan at taniman. Kakaibang-kakaiba sa mga reaksiyunaryong hukbo ng gobyerno ng Pilipinas na AFP at PNP na ginagamit ng mga naghaharing-uri upang proteksiyonan lamang ang kanilang interes at mapanatiling bansot ang kaisipan ng mga magsasaka sa kanayunan. Ang NPA, naniniwala sa kagalingan at kahusayan ng uring anakpawis!

Mula nang maitatag ang Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) noong 1987, marami na ang mga artista at manunulat ang tumahak sa armadong pakikibaka. Sa pangunguna ng Partido Komunista ng Pilipinas at sa ideolohiyang linya ng Marxismo-Lenismo-Maoismo, maraming mga artista sa kalunsuran ang lumisan upang mag-alay ng lakas para sa armadong pakikibaka. Alinsunod sa batayang prinsipyo ng Partido, nagwasto ang mga miyembro ng kilusan kasama rito ang mga artista at manunulat na nagnanais ng pagbabago sa lipunan. Sa muling panawagan ng pagwawasto at paghahalaw ng aral, taos-pusong pumapalaob ang ARMAS- RRPMadrigal Chapter sa panawagang ito.

Sa ika-55 na taon ng Bagong Hukbong Bayan, nais alalahanin at bigyang pagpupugay ng ARMAS-RRPMadrigal Chapter kasama ang kanyang mga balangay at miyembro sa komunidad, iskuwelahan, siyudad at kanayunan, ang mga martir ng sambayanan. Sila ang mga bayani ng rebolusyunaryong Pilipino na isinakripisyo ang kanilang buhay upang makatulong sa pagsulong ng rebolusyunaryong kilusan. Nais ng ARMAS-RRPMadrigal Chapter na bigyan ng mataas na pulang saludo ang mga kadreng pangkultura na siyang habang buhay na inspirasyon ng balangay. Pulang pagsaludo kina Ronnel Madrigal, Geian Espena, Kerima Tariman, Ericson Acosta, Baby Jane Orbe, Parts Bagani, Daniel Imperial, Renz Lee, Recca Monte at iba pang mga artista at manunulat na tinahak ang landas ng armadong pakikibaka. Pagsaludo sa lahat ng mga Pulang Mandirigma na mga martir ng kilusan. Sila ay ating pinagpupugayan at kailanman ang kanilang buhay ay lagi nating aalalahanin!

Sa matinding krisis na pinagdaraanan ng sambayanan ngayong panahon ni Marcos Jr, tiyak na marami pang mga artista at manunulat ang mag-aalay ng kanilang lakas sa armadong pakikibaka! Lagi’t lagi, handa ang mga artista at manunulat ng sambayanan na lumahok sa sining ng pag-oorganisa at pakikibaka sa kanayunan. Handa ang mga artista na maging bahagi ng sining ng pakikidigma sa antas ng armadong pakikibaka!

Viva, CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

Mula noon hanggang ngayon.. Hindi matalo-talo!