Archive of Kabataang Makabayan (KM)

State’s attacks on youth leaders and community pantries tell of its desperation to coverup failures
April 20, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

With the abduction of two youth organizers—closely followed by the red-tagging of community pantries—Rodrigo Duterte bares his regime’s panic to deny its neglect in handling the pandemic and alleviating the economic crisis. Yesterday, agents of Duterte’s National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) forcibly took Anakbayan members Alicia Lucena and Sofia Bangayan […]

Pagbati sa 52 taon ng rebolusyonaryong pakikidigma para sa karapatan, kalayaan, at kagalingan ng masang api
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang inihahandog ng Kabataang Makabayan (KM) sa pagsalubong sa ika-52 taon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)―mahigit limang dekada ng sakripisyo, pagpupunyagi, at pagsulong para wakasan ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Sa loob ng 52 taon—sa ilalim sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)—ang BHB ang nagsilbing armas ng mamamayan laban […]

Ipagbunyi ang ika-52 anibersaryo ng New People’s Army sa pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Andres Bonifacio |

Mapulang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Andres Bonifacio sa lahat ng mga Pulang Mandirigma, nagdiriwang na masa, at sa buong rebolusyonaryong kilusan para sa ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army (NPA), ang tunay na hukbo ng mamamayan. Sa panahon ng pag-igting ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at pagpupunyagi […]

Duterte’s renewed ECQ a desperate denial of pandemic response failure
March 28, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Without any genuine plan to curb the spread of Covid-19 through concrete medical and scientific measures, a new extreme community quarantine (ECQ) can be only be useless at best, and an aggravation to the crisis at worst. Duterte refuses to acknowledge its utter failure of a Covid-19 response and insists on using every possible excuse […]

Protest the regime’s continued negligence and abuse amid record-high Covid-19 cases
March 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

While the Filipino masses are in a state of absolute distress due to the ever-increasing cases of Covid-19, Duterte and his cohorts continue to deny the grave situation the people are currently in and are instead occupied with further beefing up the bank for the 2022 presidential elections and waging a bloody campaign of terror […]

Aral ng Komuna ng Paris: Isulong ang digmang bayan, wakasan ang pasistang lagim ng estado!
March 18, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) |

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan sa paggunita ng uring manggagawa sa Komuna ng Paris ngayong ika-150 anibersaryo nito. Ang kasaysayan ng Komuna ay ang kasaysayan ng diktadura ng proletaryado—ang pagpupunyagi, tagumpay, at mga aral ng pag-agaw ng kapangyarihan mula sa naghahari patungo sa masang anakpawis na tunay na nagmamay-ari nito. Ang Komuna ng Paris ang naging […]

Duterte’s Inferno: a cycle of agony under a fascist lockdown
March 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

The country now surpasses the one-year mark since Duterte’s imposition of the community quarantine. Only a daily basis since, striking were the number of people apprehended, subjected to illegal forms of detention and punishment, and forced to pay exorbitant fees and penalties for even the smallest of quarantine violations. In 12 months, the regime accomplished […]

Message of solidarity for the International Working Women’s Day 2021
March 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

On this International Working Women’s Day, Kabataang Makabayan offers its revolutionary greetings to the Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)—revolutionary organization of the militant Filipina. We also give our highest red salute to all revolutionary and patriotic women who militantly brave and resist the Duterte regime’s fascist terror. Since last year, women have been subjected […]

Pagbayarin ang rehimen para sa masaker sa TK! Hustisya para sa mga biktima!
March 07, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Pagbayarin ang rehimen para sa masaker sa TK! Hustisya para sa mga biktima! Kinukundena ng Kabataang Makabayan (KM) ang naganap na mala-Tokhang na pagpatay at iligal na pang-aaresto sa mga lider masa at aktibista sa iba’t ibang probinsya sa rehiyon ng Timog Katagalugan (TK). Sa maskara ng Synchronized Enhanced Management of Police Operations (SEMPO) ng […]

Let the triumphs of the EDSA uprising embolden the people in marching towards the Duterte regime’s downfall
February 25, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

We commemorate the 35th anniversary of the EDSA uprising today by remembering the valor of all those who made the ultimate sacrifice in the fight for liberation from Marcos’ martial law dictatorship. The EDSA uprising that resulted in the dictator Marcos’ removal from power is more than just a four-day affair. It was built-up by […]