Archive of NPA-Abra (Agustin Begnalen Command)

Hinggil sa teroristang pambobomba ng AFP sa Abra at Ilocos Sur
April 24, 2024 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

  (April 9, 2024) Noong Abril 2, 2024 bandang alas-6 ng gabi niyanig ng malalakas na pagsabog, mula mga eroplanong panggera na Super Tocano ng AFP at istraping ng gunship helicopter nito, ang mga mamamayan ng Barangay Nagcanasan, Barangay Gapang sa Pilar, Abra, at ng Barangay Babalasioan at Barangay Silag sa Sta Maria, Ilocos Sur. […]

50th IB naman ang gumawa ng fake encounter
November 24, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Nitong 20 Nobyembre isa na namang palabas ang ginanap ng AFP sa kabundukan ng Barangay Mataragan, Malibcong, Abra. Ipinamalita ng 50th IB na naka-engkuwentro nila ang NPA sa nasabing lugar. Ilang libong bala at pasabog ang kanilang pinaputok, kasama pa ang pagpapaikut-ikot ng mga helicopter pandigma. Walang katotohanan ang press release ni 5ID commander MGen. […]

Barangay Development Program (BDP) sa Probinsya ng Abra, gatasan ng AFP
November 24, 2023 | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Hindi pag-unlad ang dulot ng Barangay Development Program. Nagngingitngit ang mamamayan sa mga napapakong pangako ng NTF-ELCAC sa iba-ibang barangay ng Abra: Nangako silang mamimigay ng aalagaang baboy. Nagpahanda sila ng kulungan para dito. Nagiba na lamang ang mga kulungan dahil di naman dumating ang ipinangako. Namigay naman sila ng feeds (pakain) para sa baboy […]

2 summary executions by the AFP in Abra
October 19, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

In recent weeks the AFP reported that its troops were involved in two ‘encounters’ with the NPA. First was an alleged encounter that occurred at the boundary of Sitio Lamunan, Baay-Licuan and Barangay Ableg, Daguioman on October 3. An NPA from Mindanao was reported as casualty. Second, on October 13-14 media reported that the AFP […]

Hustisya para kay Tandang Agliwan! Itigil ang Okupasyon ng Terorista at Pasistang AFP sa Abra!
October 17, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Mga paglabag sa mga Karapatan Pantao. Dito magaling ang terorista at pasistang AFP bilang mersenaryong tropa ng reaksyonaryong gobyerno. Bilang protektor ng Rehimeng US-Marcos Jr at kasapakat ng mga naghaharing uring, sunod-sunod at nagpapatuloy ang mga operasyong militar sa mga kagubatan at nagpapatuloy din ang okupasyon ng mga teroristang sundalo sa mga baryo. Ang bagong […]

Charge and punish the fascist US-Marcos Jr. regime!
October 05, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

  July 25, 2023 | The lingering oppression of the Abrenian people is worsening under the regime of US-Marcos Jr. Its programs and policies that solely serve the imperialists, landlords and bureaucrat capitalists drive poverty and social injustice into deeper quagmire. To ensure the implementation of its anti-people and pro-imperialist policies, the US-Marcos Jr. regime […]

NPA-Abra strikes operating 24th IB troops in Sallapadan town
June 27, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) |

On 27 June, 2023 the Agustin Begnalen Command-NPA-Abra launched an attack on operating troops of the 24th IB, in Sitio Mangmangga, Barangay Naguillan, Sallapadan, Abra. One soldier was killed. This military action by the NPA serves to punish the mercenary AFP for its continuing crimes against the people. The 24th IB continues to conduct combat […]

Kundenahin ti pasista a tropa ti AFP a sumasakop iti probinsya ti Abra
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Konkondenaren ti Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti pananglipit (harassment) dagiti ahente nga intel ti 24th IB iti sibilyan a ni Jerome Agaid, kadwa na ti inaudi nga anak na nga agtawen ti lima. Ni Agaid ket taga-Malibcong Abra, maysa a lupong tagapamayapa ken kameng ti tribu a Mabaca. Sakbay na daytoy, manon a daras a […]

Kundenahin ang pasistang tropa ng AFP na sumasakop sa prubinsya ng Abra
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Kinokondena ng Agustin Begnalen Command – NPA Abra ang panggigipit (harassment) ng mga ahenteng intel ng 24th IB sa sibilyan na si Jerome Agaid, kasama ang kanyang bunsong anak na limang taong gulang. Si Agaid, na taga-bayan ng Malibcong, ay isang Lupong Tagapamayapa at nabibilang sa tribung Mabaca. Bago nito ilang beses nang minanmanan at […]

Condemn the fascist AFP troops occupying Abra province
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

The Agustin Begnalen Command – NPA Abra condemns the harassment of civilian Jerome Agaid by intelligence operatives of the 24th IB stationed in Abra, while he was with his five-year old child. Agaid, a resident of Malibcong municipality, is a Lupong Tagapamayapa and a member of the Mabaca tribe. Before this incident, Agaid had been […]