Paglabag ng UP Hotel sa CBA, kinundena ng unyon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng mga manggagawa ng University Hotel (UH) sa University of the Philippines-Diliman, Quezon City at kanilang unyon na University Hotel Workers Union-Kilusang Mayo Uno-National Capital Region (UHWU-KMU-NCR) ang hindi pagtupad ng pamunuan ng hotel sa mga prubisyon na nakasaad sa kanilang collective bargaining agreement (CBA).

Ayon sa unyon, ipinagkait sa mga manggagawa ang kanilang mga leave credential, clothing allowance, at tamang proseso sa pagpapataw ng suspensyon. Ang mga karapatang ito ay naipagtagumpay ng UHWU sa kanilang pinrimahang CBA kasama ang maneydsment ng UH noong Nobyembre 2022.

Sa pahayag ng KMU, isiniwalat nito na simula pa noong pandemya ay mayroon nang mahabang rekord ang pamunuan ng UH ng paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. “Tiniis ng mga manggagawa ang pagtatrabaho sa kabila ng napakalaking bawas sa kanilang sahod at oras sa trabaho,” pahayag ng grupo.

Tahasang binalewala rin umano ng UH ang nakasampang hinaing sa grievance committee ng UHWU-KMU. Malinaw na pag-etsapwera ito sa unyon. Iginigiit ng UHWU na harapin sila ng maneydsment ng hotel para mapagtalakayan ang mga isyu na inihahapag nila.

“Dapat hindi maliitin ang boses ng mga manggagawa sa University Hotel. Kailangang palakasin ang laban, paigtingin ang pagkakaisa ng mga manggagawa, at mapagpasyang lumaban para sa pagkilala ng maneydsment sa kanilang unyon at tagumpay ng kanilang CBA,” ayon pa sa KMU.

Nagpapatuloy ang protesta at paglaban ng UHWU at mga manggagawa ng UH para sa kanilang karapatan. Nagsabit sila ng isang malaking balatengga malapit sa hotel noong Hunyo 2.

AB: Paglabag ng UP Hotel sa CBA, kinundena ng unyon