AFP, hindi iginalang ang labi ng NPA!

,

Sinabotahe at hindi iginalang ng mga militar ang libing at bangkay ni Fernando “Ka Eleven” Anda Jr kahapon sa bayan ng Macalelon.

Bago ang libing, napaulat na nang makuha ng mga militar ang bangkay ni Anda ay inihagis na parang hayop ang labi nito sa harap ng bahay ng kapitan ng Barangay Recto, General Luna. Galit na nagbanta ang mga militar sa Kapitan dahil sa naganap na labanan.

Di pa nakuntento, nagtangka ang mga militar na lagyan ng strimer na nagsasaad ng “Salot sa Lipunan” ang nitso ni Ka Eleven.

Galit na tinutulan at pinigilan ng pamilya ang ginawang pambabastos ng mga sundalo sa libing nito.

“Likas na walang galang at pagkilala sa batas ng digma ang mga sundalo ni Duterte. Matapos nilang itrato na parang hayop ang bangkay ni Ka Eleven, may gana pa sila ngayong pumunta sa huling hantungan nito at manggulo. Sadyang hindi nauunawaan ng mga mersenaryo ang batayang karapatan ng bawat mamamayan. Sinumang namayapa na, anuman ang kanyang pinaniniwalaan at pampulitikang paninindigan, ay may karapatan pa rin sa isang disente at marangal na libing.,” ani Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng NPA-Quezon.

“Ang kawalang kaalaman sa karapatang pantao at batas ng digma ng AFP-PNP-CAFGU ang mag-iiba sa kanila at sa NPA,” dagdag pa ni Del Mundo.

“Akala yata ng pasistang sundalo ay mapapawi nila ang di matatawarang serbisyo ni Ka ELeven sa mamamayan. Lumuluha ang magsasaka ng Quezon sa kanyang pagkamatay, pero dinadakila nila ang buhay na inialay ni Ka Eleven sa panahong siya ay nagsisilbi sa taumbayan. Sa kabilang banda, ngitngit na ngitngit ang uring api at matiyagang maghihintay na pagbayaran ng mga sundalo ang kanilang inutang na dugo.” #

AFP, hindi iginalang ang labi ng NPA!