Armando Cienfuego, nagpapatuloy na Tinig ng Rebolusyon sa Timog Katagalugan

Itinalaga ng Komiteng Rehiyon sa Timog Katagalugan (KRTK) si Kasamang Armando Cienfuego bilang bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command — New People’s Army Southern Tagalog (MGC — NPA ST).

Ayon kay Kasamang Armando, “Tinatanggap ko ang hamon sa paggampan ng tungkulin na naiwan ni Kasamang Jaime ‘Diego’ Padilla at sa pamana na sinimulan ni Kasamang Gregorio ‘Ka Roger’ Rosal sa TK.“

Dagdag ni Kasamang Armando, “Isang karangalan ang maging boses ng mga inaapi at pinagsasamantalahang uri at sektor sa rehiyon upang maiparating sa buong bayan ang kanilang kalagayan at pagnanais na kamtin ang pagbabago sa pamamagitan ng rebolusyon. Ganundin, karangalan na maging tagapamandila ng mga mensahe ng rebolusyon at sa gayon ay maging tagapagpatuloy ng tinig nito sa buong rehiyon”

Handa rin si Kasamang Armando na labanan at ilantad ang mga itim na propaganda at pekeng balita na kinakalat ng AFP-PNP at ng rehimeng US-Duterte sa loob ng bansa.

Samantala, ang pagkakahirang kay Kasamang Armando bilang bagong tagapagsalita ng MGC — NPA ST ay nagpapasubali sa lason, disoryentasyon at saywar na kinakalat ng AFP-PNP na humihina na ang rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Kabaliktaran, lalung lumalakas at nag-aalab ang diwa’t kapasyahang dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa TK sa bago at mas mataas na antas sa kabila ng pansamantalang mga pinsala. ###

Armando Cienfuego, nagpapatuloy na Tinig ng Rebolusyon sa Timog Katagalugan