Courtesy resignation ng mga upisyal ng PNP, pakanang ikutan ang pananagutan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Garapalang pinaglalaruan at iniikutan ng PNP ang mga inutil na batas ng sarili nilang gubyerno. Matagal nang lantad sa publiko ang malalim na pagkakaugat ng korapsyon at mga sindikatong kriminal na aktibidad tulad ng pagnenegosyo sa iligal na droga sa loob ng PNP. Ngunit sa halip na pangalanan at ibunyag ang mga sinasabi nilang bagong hurnada ng mga natukoy na matataas na upisyal na sangkot sa iligal na droga upang harapin ang kani-kanilang mga kriminal na kaso, tusong pinagbibitiw na lamang nila ang mga ito sa kani-kanilang mga pwesto nang walang anumang pananagutan sa batas at sa madla.

Magarbong ipinanawagan pa nila kunwari ang pagsusumite ng mga courtesy resignation ng lahat ng mga heneral at koronel mula sa hanay ng PNP para umano linisin ang institusyon at maalis na mataas na pusisyon yaong may mga kinalaman sa iligal na droga. Akala yata nila’y mabibilog nila ang isip ng publiko sa gayong mapanlinlang na pakana. Ang totoo, ang hakbang na ito ng PNP ay pagliligtas ng kanilang mga kabaro mula sa mas malalim na kriminal na imbestigasyon, karampatang parusa at ganap na pananagutan habang sa isang banda’y pilit na isinasalba ang bulok nang imahe ng buong kapulisan.

Labis itong nakapagngangalit laluna sa gitna ng madugo at brutal na gera kontra-droga ng nagdaang rehimeng Duterte na ipinagpapatuloy ng kasalukuyang rehimen. Humigit-kumulang 35,000 sibilyan at ordinaryong mamamayan ang basta na lamang pinaslang, tinaniman ng mga ebidensya at ipinarada pa ang mga bangkay kahit na walang karampatang prosesong dinaanan. Matibay na patunay ang reyalidad na ito na para sa mga pulis, walang usapin ng karapatan kapag ang pinag-uusapan ay ang karaniwang Pilipino ngunit kapag sila ang nakasalang, lahat ng maaaring lusot ay kanilang sinusunggaban – ayon man sa batas o hindi.

Ang PNP ang mismong humuhukay ng sarili nitong libingan. Sa pagpapatupad ng ganitong mga mapagbalatkayong pakana, lalo lamang nilang ilinalantad kung gaano kabulok ang kanilang institusyon at gaano kalalim ang kultura ng kawalan ng pananagutan sa kanilang hanay. Sila mismo ang nagmumulat pang lalo sa taumbayan na hindi maaasahan ang PNP at buong armadong pwersa ng reaksyunaryong estado.

Courtesy resignation ng mga upisyal ng PNP, pakanang ikutan ang pananagutan