Demilitarisasyon sa West Philippine Sea, ngayon na!

,

Marapat na patuloy na kundinahin at papanagutin ang imperyalismong US at China sa ginagawa nilang militarisasyon sa West Philippine Sea (WPS) dahil paglabag ito sa pambansang soberanya at integridad ng Pilipinas. Ang kanilang presensyang militar sa WPS ay nagsasapanganib sa buhay ng mamamayang Pilipino lalo’t umiigting ang tensyon ng dalawang imperyalista sa rehiyong Asia Pacific. Makatwiran ang panawagan ng buong bayan na palayasin ang mga ito at igiit ang soberanong karapatan sa WPS at buong bansa.

Sa pagbungad ng 2024, muling uminit ang tensyon nang maglunsad ng mga ehersisyong militar at mga aksyong militar ng AFP sa pambubuyo ng US sa WPS. Nito lamang Enero 3-4, naglunsad ng pinagsanib na ehersisyong militar ang mga tropang Amerikano at AFP sa Cabra Island, Occidental Mindoro kung saan binuntutan ito ng mga barkong Chinese. Kasunod nito ang mga resupply mission ng AFP mula Enero 3-9 sa mga base sa WPS na binuntutan din ng mga barkong Chinese.

Kamakailan din inianunsyo ni AFP chief-of-staff Gen. Romeo Brawner ang pagdadagdag ng mga base militar ng Pilipinas sa WPS. Tiyak na magreresulta ito ng panibagong yugto ng pag-igting ng girian sa WPS. Gayundin, higit na maaapektuhan ang kalikasan o marine biodiversity sa ginagawang pagpapalawak at pagtatayo ng mga base militar sa mga bahura.

Samantala, nabunyag ang lihim na paghahatid ng US ng 39 milyong galon ng petrolyo sa base nito sa Subic Bay. Tinatayang kabilang ito sa mga hakbang para sa maagang pagpupusisyon ng mga kagamitang militar sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas o Taiwan na parehong pinag-aagawan ng US at China.

Malinaw ang mga maniobra ng US para paigtingin ang tensyon at pasiklabin ang gera sa Asia Pacific. Nais ng US na pigilan ang paglawak ng kontrol at kapangyarihan ng China bilang karibal nito sa pandaigdigang hegemonya. Naghahangad din ang US ng gera upang isalba ang naghihingalo nitong ekonomya. Pinagkakakitaan ng military industrial complex ng US ang mga armas na ibinebenta nito, partikular sa Pilipinas sa ilalim ng proyektong modernisasyon ng AFP. Sa 2024, itinaas ng 21.6% ang badyet sa depensa ng bansa para umano sa mga operasyon sa WPS.

Dapat singilin at papanagutin si Marcos Jr. bilang sunud-sunurang papet na nagpapatupad ng mga imbing pakana ng US sa Pilipinas at Asia Pacific. Kailangang palakasin ang panawagang ibasura ang mga hindi pantay na tratadong militar sa US kabilang ang Bilateral Security Guidelines na pinirmahan ni Marcos Jr sa US.

Dapat igiit ng mamamayang Pilipino ang soberanong karapatan nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa WPS laban sa agresyon ng China. Kailangang makipagbuklod sa mga bansa sa Asia para sa paggigiit ng pinagkasunduang batas sa karagatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ipatupad ang naipagwaging arbitral ruling ng Pilipinas noong Hulyo 2016.

Nananawagan ang NDFP-ST sa lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan na gawin ang lahat ng anyo ng paglaban upang pigilan ang pagsiklab ng gera sa Asia Pacific. Ang demilitarisasyon sa WPS ay isang kongkretong hakbang upang maiwasan ang gera. Kailangang ilunsad ang gawaing alyansa at pakikipagkaisa sa iba’t ibang mga karatig-bansa sa Asia Pacific para sa pangangalaga ng kaligtasan ng mga mamamayan at pagtindig laban sa agresyon ng mga imperyalistang kapangyarihan.

Demilitarisasyon sa West Philippine Sea, ngayon na!