Gera kontra magsasaka ang tugon ni Marcos Jr at ni Gov. Antonio Kho sa lumalalang epekto ng El Niño sa Masbate

,

Sa halip na patubig at ayuda sa kabuhayan, pagpatay, pang-aagaw ng lupa at pagbuhos ng mga militar sa komunidad ang tugon ni Marcos Jr at Gov. Antonio Kho sa lumalalang pinsalang dulot ng El Niño sa Masbate. Sa buong Kabikulan, ang Masbate ang pinakahinagupit ng naturang kalamidad kung saan aabot na sa ₱191.1 milyon ang halaga ng pinsala ayon sa datos ng reaksyunaryong gubyerno.

Sa kabila ng sumasahol na krisis sa kabuhayan, walang kaluluwang dinadahan-dahan ni Gov. Kho ang pag-agaw ng lupa mula sa mga Masbatenyong magsasaka sa basbas ni Marcos Jr. Sa katunayan, nararapat na hadlangan at batikusin ang plano ni Gov. Kho at ng AFP na magtayo ng kampong militar sa Barangay Cabungahan, bayan ng Cawayan. Magsisilbi ang naturang kampo upang tuluyang palayasin ang mga magsasaka sa lupaing Triple A.

Dugo ng magsasaka ang dumidilig sa tuyong lupa ng Masbate. Ngayong Abril, dalawang magsasaka ang pinatay ng mga elemento ng AFP-PNP-CAFGU sa prubinsya. Noong Abril 2, pinatay si Elorde “Nonoy” Almario bilang bahagi ng pakana para kontrolin ng militar ang mga kaniyugan sa bayan ng Milagros. Para pagtakpan ang krimen, pinalabas na NPA ang pumatay kay Almario. Matapos nito’y pinalabas namang NPA na napatay sa engkwentro ang magsasakang si Jimmy Pautan na pinagbabaril ng mga elemento ng 2nd Infantry Battalion-Phil. Army sa Sityo Tadloy, Barangay Luna, bayan ng Placer.

Makatarungan para sa masang Masbatenyo na singilin si Marcos Jr sa lantarang kapabayaan at pagsasantabi sa pangangailangan ng mga magsasaka para sa interes ng dayuhang negosyo. Dapat din siyang panagutin at kanyang lokal na tutang si Gov. Kho sa pang-aagaw ng lupa at pagpatay sa mga magsasaka sa prubinsya.

Hinihikayat ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate ang lahat ng mga lokal na balangay nito na pangunahan ang ilang makakayanang pagkilos sa kanilang mga komunidad tulad ng mga petisyon para sa ayuda at suportang pangkagipitan. Dapat din nilang kunin ang inisyatiba para magsagawa ng mga kampanya ng damayan at tulungan para sa pagtitiyak ng sapat na suplay ng tubig at pagkain tulad ng bigas sa mga komunidad. Mahusay na ikoordina nila ang kanilang mga plano kasama ang mga yunit ng Hukbo o lokal na Sangay ng Partido sa kanilang lugar.

Kailangang magkaisa ang masang Masbatenyo upang maigiit anng kanilang mga kagyat na panawagan sa pagpapababa sa presyo ng mga bilihin, pagpapataas sa lokal na produksyon at presyo ng mga lokal na produktong agrikultural at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawang-bukid. Marapat din nilang igiit ang kinakailangang ayuda sa pagkain at tubig at suportang pangkagipitan laluna ngayong tagtuyot.

Higit sa lahat, dapat nilang labanan ang malawakang pang-aagaw ng lupa at pagpatay sa mga magsasaka na ilinulunsad ng rehimeng US-Marcos Jr sa pamamagitan ng paglahok sa digmang bayan.

Gera kontra magsasaka ang tugon ni Marcos Jr at ni Gov. Antonio Kho sa lumalalang epekto ng El Niño sa Masbate