Hedkwarters ng 2nd Infantry Battalion, matagumpay na napaalis ng mamamayan sa Milagros

,

Dulot nang hindi na maatim na epekto sa kabuhayan at pangamba sa buhay, ispontanyong kumilos ang mga mamamayan sa bayan ng Milagros upang palayasin ang punong himpilan ng 2nd Infantry Battalion-Philippine Army na nakabase sa naturang bayan.

Ayon sa nakuhang ulat ng Jose Rapsing Command-BHB Masbate, nagtipon sa bulwagan ng munisipyo ang mga residente ng Sityo Baclay, Barangay Bacolod sa Milagros at iba pang kanugnog na mga komunidad upang ipetisyon sa alkalde ng naturang bayan ang pagpapaalis sa kampo ng batalyon sa kanilang lugar. Irineklamo ng mga residente ang gambalang hatid ng kampo militar sa kanilang hanapbuhay at takot na idinudulot ng presensya ng militar laluna sa mga kabataan.

Dulot nito, natulak ang naturang batalyon na lisanin ang lugar at maghanap ng lilipatan. Tinanggihan ng ilang mga barangay ang paglipat ng 2nd IBPA headquarters sa kanilang lugar bago pwersahing ipuwesto ang kanilang kampo sa Barangay Panicijan sa bayan ng Uson.

Ayon kay Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate, nagsisilbing inspirasyon ang ipinamalas na katapangan at paninindigan ng mga mamamayan ng Barangay Bacolod sa iba pang komunidad upang alisin ang takot at sama-samang harapin ang atakeng militar.

Aniya, pinatunayan ng mamamayan ng Milagros ang lakas at kapangyarihan ng nagkakaisang pagkilos ng masa, lalo kung ito’y organisado sa balangkas ng malawakang anti-pasistang pakikibaka.

Hedkwarters ng 2nd Infantry Battalion, matagumpay na napaalis ng mamamayan sa Milagros