Hindi dapat tumigil sa pagtuligsa ang masang Masbatenyo para tuluyang maurong ang planong pagbomba sa kabundukan ng Masbate

,

Kahanga-hanga ang ipinamalas na kapangahasan ng mga residente at mga upisyal ng barangay sa mga bayan ng Milagros, Uson at Mobo na hindi nagpatinag sa pambabanta ng militar upang pumayag na bombahin ang bundok ng Bagulayag at Uac. Sa halip, nagsikap silang pangibabawan ang kanilang takot at iniulat sa kinauukulan ang planong pagwasak sa kanilang kabundukan at kabuhayan.

Dahil dito, kinansela ng Filminera Resources Corporation (FRC) at 2nd Infantry Battalion Phil. Army ang nakatakdang pagbomba sa Mt. Uac at Bagulayag nitong Setyembre 16-18 tungong Setyembre 23, matapos malantad sa publiko. Palusot ng militar, may aasikasuhin pa sila kaya ikakansela ang pagbomba.

Ganun pa man, hindi dapat magpapakampante ang masang Masbatenyo dahil hindi basta nalang isusuko ng FRC ang interes nitong dambungin ang kayamanan ng Masbate. Tiyak na gagawin nito ang lahat ng paraan katuwang ang militar upang itaboy ang masa sa kanilang mga lugar.

Tulad ng inaaasahan ng mga magsasaka sa mga paanan ng bundok ng Bagulayag at Uac, tinambakan ng militar nitong Setyembre 16 at ginalugad ang apektadong mga barangay na nagmatigas na pumayag sa hibang na planong pagwasak sa nasabing kabundukan. Bago ito, tatlong araw na nagpapaputok (mula Setyembre 14-16) ang militar sa Barangay Paguihaman, Uson upang sindakin ang masa. Batid ng militar na hanggat hindi nila mapatahimik at mapasunod ang mga residente ay magiging malaking hadlang ito sa nakatakdang ekspansyon ng FRC upang ubusin ang likas na yaman sa prubinsya.

Tiyak na gagamitin ng militar ang marahas na pamamaraang kanilang nakagawian upang paluhurin ang masa sa kanilang gusto. Sa harap ng mas lumalaking banta sa buhay at kabuhayan ng mga magsasaka at buong komunidad, nananawagan ang PKM-Masbate sa kinauukulan na patuloy na ilantad sa mas malawak na masa ang gagawing mga pang-aabuso at paglabag ng militar. Kailangan ng masang Masbatenyo ang pinakamalawak na suporta ng mamamayan upang mahadlangan ang pagbomba at pagwasak sa kanilang kabundukan at kabuhayan. Imbestigahan ang lumalalang mga kasong kinasasangkutan ng militar at pulis sa prubinsya at sampahan ng kaso ang mapatunayang may sala.

Higit sa lahat, dapat patuloy na buklurin at magkaisa ang mamamayan sa mga bayan ng Uson, Mobo at Milagros at lahat ng Masbatenyo upang ipagtanggol ang kanilang kabundukan, kabuhayan at buhay. Walang ibang mas higit na may karapatang pangalagaan at ipaglaban ang ating kabuhayan at buhay, sa anumang paraan, hayag man o armado, kundi tayo.

Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang ipawalang-saysay ang planong pagbomba at pagwasak ng kumpanyang Filminera at militar sa kabundukan ng prubinsya. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, tiyak na mapangangalagaan natin ang ating kabuhayan, buhay at minamahal na prubinsya laban sa dayuhang mandarambong, mga rantsero at lokal na naghaharing uri na nagpapahirap sa masang Masbatenyo at buong sambayanang Pilipino.

Hindi dapat tumigil sa pagtuligsa ang masang Masbatenyo para tuluyang maurong ang planong pagbomba sa kabundukan ng Masbate