Iasdang ang DRK ug pangulohan ang katawhan sa pagpalagpot sa pasistang US-Duterte

Read in: English

Ang Komite sa Rehiyon sa Partido Komunista sa Pilipinas sa NorthEastern Mindanao Region (PKP-NEMR) nagpadangat sa iyang mainitong pagtimbaya sa tanan membro sa Partido, mga Pulang manggugubat ug komander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), mga membro sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mga rebolusyonaryong aktibista, higala ug alyado atol niining pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa PKP sa tibuok nasud. Niini nga adlaw atong saludohan ang tanan martir sa rebolusyon. Ang ilang tampo sa rebolusyon, inspirasyon sa pagpadayon ug labaw pang pagpaasdang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan (DRK) ngadto sa mas taas nga ang-ang.

Karong tuiga atong gisaulog ang anibersaryo sa pagkatukod-balik sa PKP taliwala sa mas grabe pang pangatake sa berdugong US-Duterte sa katawhan ug kalisdanan dala sa kalamidad sa COVID 19 ug mga bagyo.

Kapin 50 ka tuig nga malampusong napangulohan sa PKP ang DRK sa semi kolonyal ug semi pyudal nga nasud Pilipinas. Duha na usab ka tuig human ang ikaduhang kongreso sa PKP diin gipanghingusog sa Partido ang pagtul-id sa konserbatismo nga nahimong babag sa dugang pang pag-asdang sa kalihukan sa miaging halos duha na ka dekada. Gipursige sa Partido ang pagtul-id taliwala sa grabeng pangatake sa pasistang rehimeng US-Duterte, busa dili malikayan nga magsagubang og mga kalisdanan ang tibuok organisasyon sa Partido, mga Pulang manggugubat ug komander sa BHB ug tibuok rebolusyonaryong pwersa.

Tinuod nga nahiagum kita sa mga kalisdanan, apan nalabangan natu kini. Wala molampos ang berdugong Duterte uban sa iyang AFP/PNP, sa pagpuo sa tibuok rebolusyonaryong pwersa sa NEMR, bisan pa man padayon niining gibubuan sa mersenaryong AFP ug PNP ang rehiyon nga nigamit sa mga modernong himan pangmilitar ug labihang gipig-ot ang masa sa katawhan.

Gipasamot sa teroristang US-Duterte/AFP/PNP ang kalisod sa katawhang Pilipino diha sa ilang mga teroristang mga binuhatan nga ngilngig nga pagpanglapas sa tawhanong katungod apil na ang pagpangpatay sa mga sibilyan ug walay puas nga mga operasyon militar nga nagguba sa panguma sa kabukiran lakip sa mga Lumad sa NEMR. Ang paningkamot sa mga mag-uuma ug Lumad nga makatabang unta sa kalungsoran aron maluagan ang panginabuhian nga apektado sa COVID19, giguba sa walay hunong nga mga operasyon militar. Nagpondo ang militar ug pulis sa mga komunidad ug gihimong daw garison o prisohan ang pagkontrol sa mga lumolopyo. Labaw’ng nahasi ang mga lumolopyo sa mga pagpangbomba ug mga pagbahad kay kuno membro o suporter sila sa BHB. Taliwala niini gihimo sa mga lokal nga sangay sa Partido nga dili hingpit malimitahan ang ilang mga kalihokan ug magpadayon ang ilang mga inisyatiba sa pagpalambo sa mga komunidad atubangan sa grabeng pagpamig-ot sa kaaway.

Nakasinati ang BHB sa NEMR sa walay hunong nga pagpangataki sa kaaway ilabina ang pagpangbomba ginamit ang mga “abanteng” himan pangkahanginan. Apan tungod sa tukmang pagpangulo sa Partido, nalabangan kini nga mga kalisdanan ug wala maguba ang organisasyon niini. Labaw sa tanan nagpadayon kini sa pursigidong pagpatigbabaw sa mga kakulangan aron nga mas makaabante pa sa sunod katuigan.

Diha sa makugihon nga pagpangulo sa PKP sa DRK, partikular sa NEMR, mamugnaon nga pakusgon pa ang pag-organisa sa katawhan. Tibuk-on ug pangulohan sa Partido ang kusog sa katawhan aron daw sulog kini nga bul-og nga mopalagpot sa berdugong rehimeng US-Duterte.

Mabuhi ang PKP!
Iasdang ang DRK sa mas taas nga ang-ang!
Mabuhi ang katawhan nakigbisog!
Maghiusa aron mapalagpot ang berdugong Duterte!

Iasdang ang DRK ug pangulohan ang katawhan sa pagpalagpot sa pasistang US-Duterte