Ihaw-as ang mga tropa sa AFP/PNP nga naglunsad og operasyong militar sa kabukiran

Translation/s: English

Gabii sa  Marso 18, 2020, unilateral nga gideklara ni Duterte ang hunong-buto tali sa PKP-BHB-NDFP tungod kuno sa dakung problema sa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Nagmando na si Duterte nga ihunong na ang mga opensibang militar sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Subay niini kinahanglang mohawa na ang mga tropa sa AFP nga nag-operisyon sa kabukiran sa North Eastern Mindanao Region (NEMR). Lakip na niini ang mga naglunsad sa mga operisyong sibil-militar (CMO) sama sa community support program (CSP).

Sa pagkakaron anaay nagpadayon nga mga kombat operisyon sa mga pwersa sa 30th IB, 29th IB, 36th IB ug 3rdSFB sa AFP ug mga kombatant sa PNP  sa kabukiran sa Butuan City; Surigao del Norte; sa Sibagat, Agusan del Sur; ug sa San Miguel, Surigao del Sur. Samtang padayong nagpundo ang daghan nilang mga tropa diha sa mga kabaryohan sa rehiyon nga nagpahigayon sa pakanang CSP.

Kun mahinumduman, ang mga operisyong militar sa AFP lakip na ang mga nag-CSP ug mga CAFGU detatsment wala gayod maghatag og mahinungdanong kaayuhan sa katawhan. Tungod kay, imbis gikinahanglan pag-ayo sa katawhan ang pagkaon karon aron aduna silay resistensya sa pag-alkontra sa maong sakit,  gilimitahan na man hinoon sa militar ang pagpasulod niini.  Gikontrol  usab ang oras sa pag-adto sa mga umahan sa mga mag-uuma sa pagduda nga makigkita kini sa BHB. Ang ilang pagpanghasi sa mga lumulupyo nakapahadlok usab sa mga mag-uuma nga moadto sa ilang mga umahan basin patyon o dakpon bunga sa mga tinumo-tumong kaso ug pugos pasurenderon. Miresulta kini sa hinay nga produksyon sa agrikultura ilabina sa pagkaon nga gikinahanglan kaayong itumod sa mga lungsod ug kasyudaran.

Nahasi na sila daan sa mga operisyong militar gidugangan pa kini sa problema sa  COVID-19.

Busa, ang mga tropa sa AFP/PNP nga wala mohunong sa paglunsad sa CMO ug mga kombat operisyon sa kabukiran padayong banatan sa BHB.

Dugang pa, kinahanglan ba nga hingpit panggera nga uniporme ug armas (full battle gear) ang gamiton sa  mga pwersa sa AFP ug PNP diha  sa  mga kwarantin (quarantine)  tsekpoynt?  Nakahasi kini sa mga sibilyan nga makita sila nga daw moadto sa gera.

Sa makausa pa, giawhag ang katawhan nga taliwala niining dakung problema  nga magmakalmahon ug tumanon ang mga pahimangno sa ahensya sa panglawas ug mga lakang sa mga hingtungdang  LGU aron makalikay sa COVID-19.#

Ihaw-as ang mga tropa sa AFP/PNP nga naglunsad og operasyong militar sa kabukiran