Ikalawang taong kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre! Duterte, panagutin!

Dalawang taon na ang nakalipas nang maganap ang madugong Bloody Sunday Massacre at kumitil sa siyam na buhay ng mga aktibista sa Timog Katagalugan.

Kinaumagahan ng Marso 7, 2021 nang sugurin ng elemento ng estado ang mga kabahayan ng aktibista at pinagbabaril ito. Dagdag pa ang panghuhuli sa anim na mga lider-unyonista at aktibista na pinaratangan ng mga gawa-gawang kaso. Ito ay sa ilalim ng pamamalakad ng rehimeng US-Duterte at ni Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. na nanguna sa pagpaslang sa mga progresibong indibidwal sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Ngunit, makalipas ang dalawang taon ay wala pa ring hustisyang ibinibigay sa mga biktima at bagkus ay pinapatagal pa ito. Kamakailan lang din ay ibinasura ang murder complain para sa isang biktima ng Bloody Sunday Masssacre na si Manny Asuncion.

Sa kabila ng mga tagumpay na tulad ng kaso nina Nimfa Lanzanas, Erlindo Baez, at Ramir Corcolon na siyang nagpapatunay na gawa-gawa lamang ang mga nailatag na Search Warrant. Patuloy pa rin ang pandarahas ng estado sa mga progresibong indibidwal at grupo.

Sa ganitong paraan, isa lang ang nakikitang solusyon ng mga kabataan at ng masang-api. Ang paglahok sa armadong pakikibaka at ipaglaban ang karapatan nila sa pinakamataas na antas nito. Ang kawalan ng hustisya ang nagtutulak sa mga kabataan na tumangan ng armas at pagsilbihan ang masa sa kanayunan.

Hamon sa mga kabataang Lagunense at sa mamamayan na sumampa sa armadong pakikibaka at ipaglaban ang karapatan ng sambayanan. Asahan ng mamamayan ng Timog Katagalugan na ang mga kabataang rebolusyonaryo ay maniningil ng hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Asahan din ng mga berdugo at pasista na ang mga rebolusyonaryo ay hindi titigil hangga’t hindi nakakamit ang kapayapaang nakabatay sa katarungan.

Kabataan, tumungo sa kanayunan! Sumapi sa NPA!
Bigyang-hustisya ang mga biktima ng Bloody Sunday Massacre!
Panagutin si Rodrigo Duterte at ang mga alagad nitong mamamatay-tao!

Ikalawang taong kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre! Duterte, panagutin!