Archive of NDF-Laguna

Kababaihan, kamtin ang mas matatayog na rebolusyonaryong tagumpay! Palawakin at patatagin ang hanay, at ubos-lakas na isulong ang digmang bayan!
March 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ang babaeng sinusubok at inaapi ng panahon ay babaeng buong pusong niyayakap ang rebolusyon. Hindi matatawarang galak at pagbubunyi ang hatid ng hanay ng rebolusyonaryong kababaihan sa Laguna para sa ika-51 na anibersaryo ng MAKIBAKA o Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihang Pilipino. Mula nang maitatag ito hanggang sa kasalukuyan, patuloy […]

Katarungan para kay Flor Contemplacion! Kababaihang migrante, isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba!
March 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ang ika-28 na anibersaryo ng pagpaslang kay Flor Contemplacion, isang Pilipinang domestic worker sa Singapore na binitay nang walang demokratikong paglilitis at maging suporta mula sa gubyerno ng Pilipinas. Isa si Flor sa libu-libong Pilipino na piniling makipagsapalaran sa ibang bansa sa pagnanais na makamit ang maginhawang buhay para sa pamilya na pilit […]

Kababaihan at mamamayan, isulong ang digmang bayan!
March 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Nagbibigay pugay ang National Democratic Front — Laguna sa lahat ng kababaihang anakpawis at rebolusyonaryo na tinatahak ang landas ng panlipunang pagbabago tungo sa isang lipunang pantay at mapagpalaya. Sa nagdaang Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis, pinakita ng mga militante at progresibong kababaihan ang kanilang tapang at paninindigan para ipaglaban ang kanilang mga demokratikong karapatan. […]

Kababaihang anakpawis, biguin ang terorismo ng rehimeng US-Marcos-Duterte! Hawanin ang mga landas at ipagtagumpay ang digmang bayan!
March 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati at pakikiisa ang alay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan Laguna (MAKIBAKA Laguna) sa hanay ng kababaihang nakikibaka sa Pilipinas at iba’t ibang panig ng mundo ngayong Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis. Higit sa isang pagdiriwang, ang Pandaigdigang Buwan ng Kababaihang Anakpawis ay kumikinang na simbolo ng parte na ginagampanan ng kababaihan sa […]

Ikalawang taong kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre! Duterte, panagutin!
March 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Dalawang taon na ang nakalipas nang maganap ang madugong Bloody Sunday Massacre at kumitil sa siyam na buhay ng mga aktibista sa Timog Katagalugan. Kinaumagahan ng Marso 7, 2021 nang sugurin ng elemento ng estado ang mga kabahayan ng aktibista at pinagbabaril ito. Dagdag pa ang panghuhuli sa anim na mga lider-unyonista at aktibista na […]

Ipagdiwang ang kaarawan ni Ka Joma sa pamamagitan ng pagsulong ng digmang bayan! Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
February 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ngayong araw ay ating ginugunita ang ika-84 na kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison, punong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at nagsilbing gabay ng rebolusyong Pilipino sa mahabang panahon. Sa kabila ng kanyang pagpanaw noong Disyembre ng nakaraang taon, patuloy na umaabante ang mapagpalayang kilusan ng mamamayan upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan —taliwas […]

Sumulong at palaparin ang hanay ng kabataan sa paggapi sa rehimeng US-Marcos II!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinaaabot ng Kabataang Makabayan Laguna sa lahat ng mamamayang Pilipinong nagtataguyod ng proletaryong bukas sa pamamagitan ng pambansang demokratikong rebolusyon na may sosyalistang hangarin. Sa loob ng limampu’t walong taong patuloy na pakikibaka ng mga kabataan-estudyante, patuloy ang pagpupunyagi ng kilusang lihim mula sa kalunsuran hanggang sa kanayunan sa gabay ng […]

I-angat ang katatagan at lakas ng masa’t rebolusyonaryong mandirigma! Mabuhay ang ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Sa harap ng matinding desperasyon ng estado na supilin ang armadong paglaban ng mamamayan, buhay at nananatili ang Pulang mandirigma upang ipagtanggol ang mamamayan mula sa mga mapanamantalang uri. Mahigpit na yinayakap ng mamamayan ang rebolusyon bilang tanging landas tungo sa malayang lipunan at isulong ang sosyalistang layunin. Puspos na sinasaluduhan at taas-kamaong nag-aalab ang […]

Pag-alala at pagpupugay sa kariktan ni Ka Ash: Martir ng Rebolusyon, Bayani ng Sambayanan!
March 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna |

Limang taon na ang nakalilipas, noong ika-7 nang Marso sa taong 2017, nang tuluyang bitawan ni Ka Ash ang kanyang tangan na armas sa kamay ng mga berdugong opensiba ng estado. Sa kabila ng paghihinagpos, kuyom ang kamao niyang inialay ang kanyang buhay sa komunidad ng masang magsasaka sa bayan ng San Andres, sa probinsya […]

Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!
December 28, 2021 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

TAAS-KAMAONG PAGPUPUNYAGI AT PAKIKIISA ANG IPINAAABOT NG KABATAAN MAKABAYAN LAGUNA SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SA KANILANG IKA-LIMANGPU’T TATLONG TAONG ANIBERSARYO! Ang sambayanan at ang Kabataang Makabayan (KM) mula sa Laguna ay nagbubunyi sa walang tigil na pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng mga balangay nito sa iba’t ibang panig ng bansa. […]