Archive of NDF-Laguna

Dakilain ang natatanging buhay na inialay ni Ka Ilaya! Pinakamataas na pagpupugay sa mabuting anak ng bayan, kabataang kababaihan, LGBTQIA+, at martir ng sambayanan!
December 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Iginagawad ng mga rebolusyonaryong kabataan sa probinsya ng Laguna ang pinakamataas na pulang pagpupugay at parangal para kay Ka Ilaya/Seda at kilala sa tunay na pangalan na Allyssa Lemoncito upang dakilain ang katangi-tanging buhay, lakas, at talino na inialay niya para sa pagsisilbi sa pinakamataas na porma sa malawak na sambayanang api. Disyembre 17, 2023 […]

Ipagdiwang ang ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong tungo sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front at ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon sa probinsya ng Laguna ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-55 na anibersaryo nito. Mabuhay! Sa okasyong ito, pinapaalalahanan tayo ng Partido na kailangang mahigpit nating hawakan ang ating mga prinsipyo at linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon. Wasto at napapanahon ang panawagan ng […]

Celebrate the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines! Advance further towards the success of the people’s democratic revolution!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

The National Democratic Front and all revolutionary organizations in the province of Laguna extend their greetings to the Communist Party of the Philippines on its 55th anniversary. Long live! On this occasion, the Party reminds us to grasp firmly our ideological, political, and organizational principles. The Party’s call to rectify and learn from our past […]

Ka Ilaya: Namumukadkad na Bulaklak sa Entablado ng Digmaan
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Iginagawad ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna ang pinakamataas at pulang pagpupugay kay kasamang Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito—rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan. Si Ka Ilaya ay namartir noong Disyembre 17, 2023 sa isang engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at pasistang 59th Infantry Batallion sa Balayan, Batangas. Mula sa […]

Kababaihan, magpalakas, magpalawak, at mangahas maghimagsik! Sa ika-55 na anibersaryo ng Partido palagablabin ang apoy ng digmang bayan sa puso ng sambayanan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Ang kababaihang nakikidigma ay mga babaeng pumuputol sa tanikala. Ipinapaabot ng balangay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa lalawigan ng Laguna (MAKIBAKA-NDF-Laguna), sampu ng mga rebolusyonaryong kababaihan at may piniling kasarian, ang aming nag-aalab na pagbati’t pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas- Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM). Ang higit limang dekadang pamamayagpag ng […]

Pagpupugay ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna kay Ka Ilaya, martir at bayani ng mamamayang Lagunense
December 25, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna | Teodoro Miguel | Spokesperson |

Isang pulang saludo ang iginagawad ng Revolutionary Council of Trade Unions–National Democratic Front–Laguna kay Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito, martir at bayani ng mamamayang ng Laguna. Si Ka Ilaya ay namartir sa mga kamay ng notoryus human rights violator at mga buhong na 59th Infantry Batallion noong ika-17 ng Disyembre sa malawak na larangan ng Balayan, […]

Mapulang pagpupugay kay Ka Ilaya, bayani ng kababaihang Lagunense!
December 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Laguna si Allysa Lemoncito sa kaniyang dakilang buhay at sakripisyong ibinigay alang-alang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Mas nakilala si Allysa bilang Ka Seda at Ka Ilaya, laluna sa mga magtutubo ng Batangas, kung saan naging isa siya sa limang Pulang mandirigma na namartir noong Disyembre 17 matapos […]

Susi ang rebolusyon sa pagsulong ng karapatan ng masang anakpawis!
December 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines sa probinsya ng Laguna ang patuloy na paglaban ng mamamayan para sa pagkamit ng kanilang mga pambansa at demokratikong karapatan, ngayong Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao. Ginugunita sa buong daigdig ang araw na ito bilang pagkilala sa nagpapatuloy na pakikibaka ng mamamayan para sa karapatan at kalayaan. […]

On the social media censorship of NDFP Laguna’s spokespersons
December 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

We have been informed that the X (Twitter) accounts of Victoria Madlangbayan (KM Laguna spokesperson) and Alberto Alonzo (PKM Laguna spokesperson) are facing censorship. Particularly, Victoria Madlangbayan’s account was suspended while Alberto Alonzo’s was shadowbanned. These incidents happened shortly after they shared their statements regarding the reopening of peace talks between the GRP and NDFP. […]

Pinakamainit na sinasalubong ng PKM-Laguna ang pagbubukas ng usapang pangkapayapaan habang patuloy na isinusulong ang agraryong rebolusyon sa kanayunan!
December 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Laguna | G. Alberto Alonso | Spokesperson |

Malugod na binabati ng mga balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Laguna ang Oslo Joint Statement na pinirmahan ng dalawang partido sa digmang sibil sa bansa, ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na kumakatawan sa mga rebolusyonaryo at demokratikong uri’t sektor sa lipunan, laluna […]