Isang Katutubong Buhid, Nagpakamatay dahil sa FMO-RCSPO!

, ,

Noong ika-11 ng Oktubre, isang katutubong Buhid ang nagpakamatay sa Brgy. Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro dahil sa dinanas nitong malalang takot bunga ng paulit-ulit na interogasyon, pagbabanta, panggigipit na isinagawa laban sa kanya ng mga pwersang RCSP ng 203rd Brigade, Philippine Army.

Ito ang tampok na pinakabagong biktima ng panibagong bugso ng Focused Military Operation (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) na inilunsad ng berdugong 203rd Bde at PNP-MIMAROPA noong buwan ng Oktubre at nagpapatuloy hanggang ngayon. Sinasaklaw ng mga naturang operasyon ang mga bayan ng Gloria, Bansud, Bongabong, Roxas, Mansalay sa Oriental Mindoro; at mga bayan ng Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro. Matatandaan na sa kasagsagan ng RCSP sa Sityo Rimas, Brgy Lisap noong 2020, nagpakamatay rin ang isa pang kapwa katutubong Buhid dahil sa pagbabanta at paulit-ulit na interogasyon ng militar.

Sa mga saklaw na lugar, walang puknat ang ginawang panggagalugad ng mga berdugong tropa. Kinampuhan ng pinagsanib na elemento ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA na naglulunsad ng RCSPO ang ilang pamayanan sa Brgy. Lisap, Bongabong at Brgy. Panaytayan, Mansalay. Perwisyo din sa masa ang pagtatayo sa national hiway ng mga tsekpoynt na may kasamang iligal na panghahalughog sa mga gamit ng mga motorista.

Sa Brgy. Monteclaro, San Jose at mga baranggay ng Manoot at Pitogo sa Rizal, nagbabahay-bahay ang mga berdugong tropa. Tipong sindikato ng magnanakaw na palihim ng mga itong sinusubok ang ilang bahay sa gabi na siyang lumilikha ng ligalig sa mga residente ng naturang mga lugar.

Marahas na interogasyon at paulit-ulit na panggigipit sa mga sibilyang biktima ng red tagging ang isinasagawa sa mga pamayanang sinasaklaw ng mga operasyong militar.

Sa Sityo Manus, Brgy. Monteclaro, isang ina ang naagasan dahil sa matinding takot at sikolohikal na stress na naramdaman niya nang marahas at iligal na pinasok ng mga nag-ooperasyong sundalo at pulis ang kanilang tahanan sa paghihinalang doon umano tumutuloy ang isang yunit ng NPA. Matatandaan din noong 2019, sa unang arangkada ng FMO sa Brgy. Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro, naagasan ang isang buntis na katutubong Buhid habang lumilikas sa gitna ng pambobomba ng mga militar.

Ang muling pagbugso ng sabay-sabay na mga operasyong militar ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA ay bahagi ng final push ng rehimeng Duterte laban sa buong rebolusyonaryong kilusan at Mindoreño. Tila walang saysay kay Duterte ang buhay at kapakanan ng mamamayan na sinasagasaan niya upang makamit ang kanyang inaasam na pananatili sa poder lagpas sa kanyang termino. Kalakip ng mga maniobra ng rehimen sa reaksyunaryong eleksyon, nais din ni Duterte na maghasik ng terror sa desperadong pagtatangka nitong supilin ang paglaban ng mamamayang sawa na sa ibayong pagpapahirap sa ilalim ng kanyang pasista, tiraniko, anti-mamamayan, at makadayuhang pamamahala.

Nararapat na singilin at pagbayarin ang mga salarin, laluna ang mga pangunahing opisyal ng berdugong 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA sa lahat ng atrosidad at kriminal na pananagutan nila sa mga Mindoreño. Tinatawagan namin ang lahat ng mga nagmamahal sa karapatang pantao, sa mga katutubo at sa mga Mindoreno, laluna ang mga tunay na lingkod ng bayan o nag-aasam na maging tunay na lingkod ng bayan na tulungan ang mga biktima na makamit ang katarungan sa kanilang sinapit.

Singilin, ilantad, at labanan ang rehimeng Duterte at kanyang mga uhaw sa dugong mga Heneral sa lahat ng kanilang mga krimen laban sa mamamayan. Gawin ang buong makakaya upang biguin ang kanilang maniobrang makapanatili sa poder, kasama ang mga demonyong pamilya ng Marcos at Arroyo. Pinakamainam na ibagsak na ang rehimen bago pa magtapos ang kanyang termino upang hindi na makapagmaniobra pa at nang makaalpas na ang sambayanan sa salot na rehimeng ito!

Dapat na magpunyagi ang mamamayan upang ibayong palawakin at palakasin ang rebolusyonaryong pagkakaisa. Ito ang pinakamabisang sandata upang makamit ng mamamayan ang katarungan, tunay na kalayaan, demokrasya at kasaganaan.###

Isang Katutubong Buhid, Nagpakamatay dahil sa FMO-RCSPO!