Jovito Palparan: larawan ng marahas na tradisyon ng AFP laban sa mamamayan

Isang tagumpay sa pakikibaka laban sa mga paglabag sa karapatang-tao ang naging paghahatol na “maysala” sa berdugong si Jovito Palparan, sa kasong pagiging kapural ng pagdukot at iligal na pagdetine sa mga aktibistang estudyanteng sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006 sa Hagonoy, Bulacan. Nararapat na pagpugayan ang mga kapamilya, kaibigan, abogado at ang malawak na mamamayang sumuporta sa laban at pagpapanagot kay Palparan at iba pang kasangkot na sina Lt. Col. Felipe Anotado at Staff Sgt. Eduardo Osorio sa nagdaang 12 taon. Ang kanilang tapang at determinasyong kamtin ang hustisya sa pagkawala nina Karen at Sherlyn at ang malawak na simpatya at suporta ng taumbayan ang syang tunay na naghatol kay Palparan.

Bago madestino sa Central Luzon, tigmak na sa dugo ang kamay ni Palparan sa paghahasik ng teror sa Timog Katagalugan. Pinangunahan ni Palparan ang pinaka-madudugong kampanyang militar sa rehiyon na Task Force Banahaw sa Laguna at Oplan Habol Tamaraw sa isla ng Mindoro sa ilalim ng Oplan Bantay Laya 1 ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo. Ang mga pasistang hakbanging ito ay nagdulot ng 1,268 kaso ng paglabag sa karapatang-tao at bumiktima sa 4,493 indibidwal at 1,721 pamilya. Sino nga ba ang makalilimot sa pagdukot, pagtortyur at pamamaslang ng mga alagad ni Palparan kina Eden Marcellana, Secretary General ng Karapatan-ST at Eddie Gumanoy, tagapangulo ng KASAMA-TK noong 2003. Nararapat lamang na panagutin pa ang berdugong si Palparan sa mga krimeng ito. Hangad ng mga mamamayan sa Timog Katagalugan at buong bansa ang katarungan sa mga krimen ni Palparan laban sa sambayanang Pilipino.

Pinatunayan ng hatol kay Palparan ang maruming rekord ng armadong institusyon ng reaksyunaryong estado sa paghahasik ng iba’t ibang klase ng karahasan at kalupitan sa mamamayan. Ang halimaw nyang katauhan ay nilikha na ng mahabang mersenaryo, kontra-mamamayan at marahas na tradisyon ng AFP na sumusupil sa lehitimong paglaban ng mamamayan para sa kanilang mga demokratikong karapatan. Isa lamang si Palparan sa maraming opisyal ng AFP na may mahabang listahan ng krimen sa mamamayang Pilipino na dapat ding managot at mapatawan ng hustisya.

Hindi tinatapos ng pagkakahatol kay Palparan ang umiiral na culture of impunity sa bansa. Si Duterte mismo at ang kanyang pangunahing mga alyadong Arroyo at Marcos ay katulad din lamang ni Palparan at hanggang ngayo’y malayang nakapaghahasik ng teror sa buong bayan. Mismong ang pangunahing alyado ni Duterte na si Gloria Macapagal-Arroyo at ang kanyang mga pangunahing heneral na sina DILG Secretary at retired AFP General Eduardo Año at National Security Adviser, at retired AFP General Hermogenes Esperon ang nag-utos kay Palparan upang gawin ang krimen laban sa mamamayan at dapat na mapapanagot din. Nagkukumahog ngayon ang mga alipures at propagandista ni Duterte upang pabanguhin ang kanyang imahe, pagtakpan ang pang-ekonomyang krisis sa bansa at ang kanyang pinakakawalang mas masahol na brutalidad sa mamamayan sa ilalim ng kanyang paghahari.

Nananawagan ang NDF-ST sa mamamayan ng Timog Katagalugan at buong bansa na patuloy na magpunyagi sa pagtatanggol sa karapatang-tao at pagpapanagot sa mga berdugo’t kriminal tulad nina Palparan, mga yunit ng AFP at si Duterte. Paigtingin ang pakikibaka laban sa pasismo at brutalidad ng estado at papurulin ang talim ng marahas at mapanlinlang na Oplan Kapayapaan!###

Jovito Palparan: larawan ng marahas na tradisyon ng AFP laban sa mamamayan