Kabahin sa militar nga pagbahis ni Duterte taliwala sa nagkagrabeng krisis sa Covid-19

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Read in: English

Samtang nagaantos ang Pilipinas sa epekto sa pandemyang Covid-19, gihatagan og dakong pagtagad sa rehimeng US-Duterte ang militar nga pagbahis batok sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihukan.

Labaw pa’ng ginapakita ni Duterte ang iyang laraw sa kriminal nga pagpasagad batok sa batakan ug makatarunganong demanda sa katawhan. Taliwala sa mga batikos sa lokal ug internasyunal sa iyang hinay nga pagtubag sa Covid, padayong ginapagamay ni Duterte ang krisis ug gi-usik-usikan ang buhis sa katawhan sa iyang kontra-katawhan nga gyera. Labaw pa’ng nahimong tataw ang iyang tiranikong pngandoy nga magpabilin sa gahum.

Dugang insulto pa, wala pa gihapon nakontento si Duterte sa grabe ka dakong pondo nga gigahin alang sa mga operasyon sa National Task Force (NTF) – ELCAC nga nikantidad na og P622.3 milyon karong tuiga. Alang sa 2021 nga badyet, nagsugyot si Duterte og P19.1 bilyong pondo alang sa gikaingong task force samtang kulang nga pondo ang gigahin alang sa pandemya ug uban pang hinanaling panginahanglan sa katawhang Pilipino.

Sa North Central Mindanao Region lamang, niadtong Hulyo 28 hangtud Agosto 30, naggasto ang Armed Forces of the Philippines og gibana-banang P73 milyon sa mga bomba, pagpatuyok sa ilang himan sa kahanginan ug sa galastuhan sa ilang mga sundalo panahon sa FMO. Wala pay labot ani sa P73 milyon ang gasto sa ilang mga sakyanan sa kayutaan ug mga bala nga gigamit sa operasyon.

Panahon sa maong FMO, gigamit sa AFP ang 20 ka bomba sa rocket, 20 ka round sa .50 cal. machine gun ug siyam ka bala sa kanyon. Base sa datos sa comptroller’s office sa US Department of Defense, mokabat ang usa ka rocket warhead ug motor og P99,550; ang usa ka round sa .50 cal. mokabat og P4,500; ug ang usa ka 105mm nga bala sa kanyon mokabat sa P30,000.

Dakong bahin usab sa galastuhan gigahin alang sa subsistence fund nga ginahatag sa mga tropa sa AFP panahon sa operasyon. Matud sa NPA-NCMR, mikabat og kapin-kon-kulang 1,000 ka tropa sa AFP ang nagsugok sa lasang ani nga hugna sa FMO. Mokabat ang ilang subsistence allowance og P500 matag sundalo matag adlaw.

Lain pang galastuhan nga nalangkob sa P73 milyon mao ang pagpatuyuk-tuyok sa ilang MD520 ug AW nga mga helikopter. Dili momenos sa duha ka MD520 ug laing duha sab ka AW nga helikopter ang nagtuyuk-tuyok sulod sa walo ka adlaw nga molangkob sa dili momenos sa 18 ka oras sa kinatibuk-an panahon sa ilang operasyong militar

Isip resulta sa ilang operasyon, dili moubos sa 10 ka sundalo ang napatay, lakip ang ilang duha ka dagkong opisyal, ug laing duha ang samaron. Sa pikas bahin, usa ka Pulang manggugubat ang naigo sa splinter sa M203 apan naulian na sa kasamtangan.

Kung, matud sa medikal nga nga taho, kinahanglan og dili momenos sa P65,000 ang matag pasyente sa Covid-19 aron maalibyuhan iyang sakit, laing 1,123 unta ka pasyente ang naulian kung wala pa ang FMO!

Samtang mas daghang katawhan ang mag-antos sa pandemya, dungan usab sila nga mag-antos sa pagbahis ug paghuramintado ni Duterte. Bugtong gitagad lang niya mao nga tagbawon ang kaugalingon alang sa korapsyon ug tiraniya.

Busa, ginaaghat sa National Democratic Front of the Philippines – NCMR ang tanang katawhang Pilipino nga ipadilaab pa ang militanteng pakigbisog batok sa pasista ug tiranikong rehimen. Alang niadtong wala pa nakabalik sa trabaho; kadtong walay mahukad sa ilang lamesa; mga pamilya ug higala sa mga inosente nga gipatay; mga mag-uuma nga dili makatikad sa ilang yuta tungod sa militarisasyon; mga drayber sa jeep ug uban pang pangpublikong transportasyon nga dili mkabyahe tungod sa iskemang phaseout; mga estudyante ug magtutudlo nga ginapasagdan sa estado sa husto nga edukasyon; mga lumad nga padayong ginailugan sa yutang kabilin; ug sa tanang patriyotiko ug nagapangandoy-og-kagawasan nga katawhan, dili kita angay mahadlok ug, inay, pakusgon pa nato ang pagsukol, armado man o dili. Ang mga yunit sa New People’s Army kanunay abli nga modawat sa tanang pinahimuslan ug dinaug-daog nga katawhan nga andam mag-armas batok niining himalatyon nga sistema.

Kabahin sa militar nga pagbahis ni Duterte taliwala sa nagkagrabeng krisis sa Covid-19