Kabahin sa release sa unang batch sa Agusan 16 POW

 

Ang National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP- NEMR) nagpahalipay sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur alang sa luwas ug hapsay nga relis sa unom sa 16 ka prisoners of war (POW) nga nabihag pinaagi sa malampusong taktikal nga opensiba batok sa usa ka detatsment sa Brgy. New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur niadtong Disyembre 19, 2018.

Ang NDFP-NEMR nagpahalipay usab sa BHB-Agusan del Sur alang sa hugtanong pagsanong niini sa mga artikulo sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), internasyunal nga mga giya kabahin sa protocol sa gubat ug sa kaugalingong mga balaod ug palisiya niini kabahin sa makitawhanong pagtratar sa mga POW sulod sa ilang dul-an nga duha ka bulan nga pagka- bihag.

Kini nga relis pasiuna lang sa serye sa mga relis nga nga nagsumikad sa panagsabot tali sa NDFP-NEMR ug mga representante sa Gobyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP).

Ang NDFP-NEMR nagpasalamat usab ug nag-ila sa mga panaingkamot sa mga membro sa Third Party Facilitators, nga gipangulohan ni Bishop Timbang sa IFI-Surigao ug ni Bishop Villasanta sa UCCP-Butuan.

Ang relis sa unang batch sa Agusan 16 nagpamatuod sa makanunayong posisyon niini sa pag- suporta sa pagpadayon sa panghisgut pangkalinaw tali sa GRP-NDFP. Mao kini ang tampo sa rehiyon isip maayong kabubut-on ug matinud-anong lakang sa rebolusyonaryong kalihukan alang sa pagbalik-abli sa pormal nga panaghisgut pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP, batok sa lokalisadong panaghisgot pangkalinaw nga ginaduso ug ginapakaylap sa gobyernong Duterte.

Ang NDFP-NEMR subling nagpasibaw sa pagbatok niini ug pagdili sa pagsalmot sa lokalisadong panaghisgot pangkalinaw, gipahimakak ang bisan unsang pamahayag nga nag- ingong nagsalmot kini sa maong panaghisgut ug nagpabilin nga nagmalig-on kini sa iyang baruganan nga ang tumong sa mga lokalisadong panaghisgot pangkalinaw mao ang pugson ang rebolusyonaryong kalihukan ngadto sa pag-surender.

Ang luwas ug hapsay nga relis karong adlwa sa unang batch sa Agusan 16 usa ka tin-aw ug taatw nga pag-ila sa istatus sa belligerency sa taliwala sa mapadayunong pagpang-atake sa militar batok sa BHB ug sa mga baseng masa niini sa rehiyon ug sa nagapadayong kontra- rebolusyonaryong martial law sa Mindanao.

Ang NDFP-NEMR malaumon nga ang mga mosunod nga batch sa mga relis mahimong malunsad nga luwas ug hapsay usab, kun mahimong matuman sa GRP ug sa AFP ang mga rekisitos ug kasabutan kabahin sa Agusan 16.

Ang NDFP-NEMR nanawagan usab ngadto sa GRP aron nga maghatag og patas ug makatarunganong pagtratar ngadto sa POW nga BHB ug mga binilanggong pulitikal, ilabina sa mga konsultant sa NDFP.

Nawagan kini sa pag-undang sa subsob nga pagpangatake batok sa mga komunidad sa Lumad ug mag-uuma, nga nakahiagom og pagpamomba gikan sa kahanginan, pagpanghasi, pagpanumo-tumo batok sa mga lider-masa ug mga ekstra-hudisyal nga pagpamatay. Kusganong gikondena usab niini ang mga mga pagpangatake bag-ohay pa lang batok sa midya, kagawasan sa prensa ug uban pang sibil nga kagawasan.###

 

Kabahin sa release sa unang batch sa Agusan 16 POW