Kabataang Makabayan, Hindi pa tapos ang Laban Mo! Ipagpatuloy ang rebolusonaryong pakikibaka ni Andres Bonifacio! Taas-kamaong pagpupugay at pagbati ngayong ika-58 na Anibersaryo ng Kabataang Makabayan!

Sa ilalim ng bagong administrasyon, mula sa huwad na pamumuno ng alyansang Marcos-Duterte, nasaksihan natin ang lumalalang krisis pang-ekonomiya sa ating bansa. Bumulusok ang inflation rate sa bansa sa 7.7%, datos na pinakamataas sa loob ng labing-apat na taon. Kasabay rin nito ang pagtaas ng presyo ng krudo sa merkado siyang naging dahilan naman ng pagtaas ng presyo ng bilihin.

Sa pag-upo ni Marcos Jr. at Sara Duterte bilang presidente at bise-presidente, kasabay ng pagiging kalihim ng agrikultura at edukasyon, malaking bahagdan ng badyet ng estado ay inilaan sa “intelligence” at “confidential” funds. Imbes na ilagay sa prayoridad ang ligtas na balik-eskwela, ay inilaan pa ang mga pondong ito para sa pagpapaigting ng mga atake sa kabataan at estudyante. Hindi pa kasama rito ang kaliwa’t kanan pang mga anomalya at pandarambong na nangyari sa loob ng higit isang dang araw niya sa puwesto. Kagaya ng kanyang ama, mas pinapalala lamang ni Marcos Jr. ang kalagayan ng mamamayan sa ating bansa.

Bukod pa rito, nariyang ang lumalalang mga krisis sa asukal, bigas at mga gulay. Sa patuloy na pagsasabwatan ng panginoong maylupa, burukrata kapitalismo at imperyalismo, lalo nitong kinikitil ang lokal na produksyon ng agrikultura mula sa ating mga magbubukid. Pinapanatili ng naghaharing uri ang atrasadong produksyon upang bigyang daan ang pansariling interes para importasyon. Ito na ang hudyat ng rurok ng pyudalismo sa ating bayan, habang busog na busog sa ganid ang naghaharing uri, lugmok sa kagutuman at kahirapan ang ating pangunahing pwersa sa lipunan.

Malinaw ang “bagong Pilipinas” na ipinangangalandakan ni Marcos Jr. at ang kaniyang mga alipores sa kanyang kampanya ay pawang kasinungalingan lamang dahil ito ay bugbog sa sa kahirapan, kapabayaan, at pasismo. Walang bago sa pagpapabaya ng estadong ito.

Hinog na ang mga kundisyong ito upang paigtingin pa ng mga kabataan ang pagpapalakas ng bagong tipo ng rebolusyon ni Bonifacio. Sa ika-159 na anibersaryo ng kaniyang kapanganakan ay nararapat lang na palakasin ang ating hanay tungo sa Demokratikong Rebolusyong Bayan na may Sosyalistang Perspektiba. Sa patuloy na pagsunod sa linyang masa at pulitika, mas marami pang mapupukaw ang Kabataang Makabayan upang tumangan ng armas at ipaglalaban ang tunay na kalayaan at kapayapaan.

Kabataan, Tumungo sa Kanayunan! Ipagtagumpay ang Pambansa-Demokratikong Rebolusyon! Mabuhay ang Kabataang Makabayan! Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Kabataang Makabayan, Hindi pa tapos ang Laban Mo! Ipagpatuloy ang rebolusonaryong pakikibaka ni Andres Bonifacio! Taas-kamaong pagpupugay at pagbati ngayong ika-58 na Anibersaryo ng Kabataang Makabayan!