Archive of Karina Mabini | Spokesperson

Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Partido Pomunista ng Pilipinas! Dakilain ang alaala ng mga martir ng sambayanan! Maghimagsik at isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon tungong ganap na tagumpay!
December 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Buong lakas na nakikiisa ang Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan (KM-TK) sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng dakilang talibang partido ng proletaryado at mamamayang Pilipino, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Muling itinatag ang PKP noong Disyembre 26, 1968 upang pagbuklurin ang masang nagbabalikwas laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Mula noon hanggang sa […]

Mabuhay ang ika-59 na taon ng kabataang makabayan!
December 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Sa ika-59 na taon ng pagkatatag ng Kabataang Makabayan, nanatili ang pagtindig at paglahok ng mga kabataan ng Timog Katagalugan sa pagsulong sa pambansa demokratikong rebolusyon! Naninindigan ang Kabataang Makabayan na ang tanging susi lamang sa tunay na malaya at demokratikong bayan ay ang pagkamit ng pambansang demokrasya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka na may […]

Ka Laan at Ka Bagong-Tao, mga Martir ng Sambayanan
April 21, 2023 | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Taos-pusong pagdakila at pagpupugay ang iniaalay ng Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan para sa mga rebolusyonaryong martir na sina Ka Laan at Ka Bagong-Tao. Hindi maikubling pagkamuhi at nag-aalab na galit naman ang aming tanging maibabato sa mga duwag at hungkag ang kaluluwang naghaharing-uri, kasama ang kanilang mga papet na militar. Ang istorya ng pakikibaka […]

Pagbati ng Kabataang Makabayan-Timog Katagalugan sa BHB sa ika-54 nitong anibersaryo
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Ang patuloy na pag-alab ng armadong pakikibaka at ng rebolusyonaryong kilusan ang siyang tanglaw na nagpapatibay sa makatarungang paghihimagsik ng Kabataang Makabayan patungong tagumpay. Ang ating sinumpaang tungkulin sa demokratikong rebolusyong bayan ay isang matagalang digmang bayan. Sa patuloy na pag-igting ng lakas ng ‘di magapi-gaping Hukbo ng Mamamayan, marami na itong tinupok na mga […]

Kabataang Makabayan, Hindi pa tapos ang Laban Mo! Ipagpatuloy ang rebolusonaryong pakikibaka ni Andres Bonifacio! Taas-kamaong pagpupugay at pagbati ngayong ika-58 na Anibersaryo ng Kabataang Makabayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Sa ilalim ng bagong administrasyon, mula sa huwad na pamumuno ng alyansang Marcos-Duterte, nasaksihan natin ang lumalalang krisis pang-ekonomiya sa ating bansa. Bumulusok ang inflation rate sa bansa sa 7.7%, datos na pinakamataas sa loob ng labing-apat na taon. Kasabay rin nito ang pagtaas ng presyo ng krudo sa merkado siyang naging dahilan naman ng […]

Pahayag ng KM-Southern Tagalog sa ika-53 anibersaryo ng BHB
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinakamataas na pagbati at pagpupugay mula sa Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-53 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Mula sa ika-53 na taon patungo sa hinaharap ng rebolusyon, Malaki ang magiging gampanin ng kabataan sa kinabukasan. Sa isang lipunan na hawak ng mga gahaman walang hihigit na katarungan ang makakamit kundi […]

Mabuhay ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Isang taas-kamaong pagpupugay para sa lahat ng kasama! Kaisa ang Kabataang Makabayan Timog Katagalugan at Artista at Manunulat ng Samabayanan Balangay Deborah Stoney sa selebrasyon ng ika-53 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pagpupugay sa 53 taon ng patuloy na paglaban para sa hustisya at tunay na paglaya ng sambayang Pilipino. Malaki ang papel […]

Depensahan ang Timog Katagalugan! Hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday massacre!
March 11, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Isang karumaldumal na krimen kontra sa mamamayan ang kinasangkutan ng pasistang PNP sa araw ng Marso 7, 2021. Sa loob lamang ng isang araw, pinatay ng mga pasista ang 9 na aktibista habang 6 naman ang inaresto sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Dagdag lamang ang ‘Bloody Sunday’ sa mahabang listahan ng inutang na dugo sa […]

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-TK sa pang-aabuso sa mga magsasaka sa Haciena Yulo
January 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Sa pagpasok ng bagong taon, walang bago sa papet at pasistang Rehimen ni Duterte, hanggang sa kaniyang mga berdugong galamay sa Timog Katagalugan. Anim na araw matapos lamang ang pagpasok ng taon, nilusob at pinagbantaang palayasin ng mga armadong ng mga goons ng Pamilya Yulo ang kabahayan ng mga magsasaka sa Sitio Buntog. Parte ang […]

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba. Kasabay […]